Gminy
Góra, Wąsosz, Niechlów, Jemielno
Mieszkańcy
35 473 osób
Powierzchnia
738,1 km kwadratowych

Przewodniczący Rady Powiatu uprzejmie informuję o obradach XVII SESJI RADY POWIATU GÓROWSKIEGO, która odbędzie się w dniu 29 maja 2020 r. o godz. 800 w sali narad nr 1 Starostwa Powiatowego w Górze przy ul. Mickiewicza 1

XVII sesja Rady Powiatu Górowskiego odbędzie się w sali narad nr 1 Starostwa Powiatowego w Górze przy ul. Mickiewicza 1.

 

W porządku obrad proponuję:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Powiatu Górowskiego.
  4. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Górowskiego w okresie międzysesyjnym.
  5. Interpelacje i zapytania.
  6. Opieka zdrowotna w Powiecie Górowskim.
  7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
  8. Wolne głosy i wnioski.
  9. Zakończenie obrad.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

(-) Ryszard Wawer

Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iodo@amt24.biz