Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.
AKTUALNOŚCI - POWIAT STRONA GŁÓWNA COFNIJ WYSZUKAJ KONTAKT

  • PT KRUS w Górze informuje
  • Dla kogo zasiłek pielęgnacyjny? ZUS informuje
  • Zespół Szkół w OSE
  • Konsultacje z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
  • Mały ZUS PLUS już od lutego
Aktualności - powiat

Aktualności - oświata

Aktualności - kultura

Aktualności - sportRaport o stanie Powiatu Górowskiego za rok 2018

W bieżącym roku po raz pierwszy zarząd powiatu zobowiązany jest do przedstawienia radzie powiatu raportu o stanie powiatu w terminie do dnia 31 maja. Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację, polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego

Zdjęcie: Raport o stanie Powiatu Górowskiego za rok 2018


Rada powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium.
Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie powiatu radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych. W debacie nad raportem o stanie powiatu mieszkańcy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie wyżej wymienionym składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami osób. W przypadku naszego powiatu podpisów musi być co najmniej 150. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana jest sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Zarząd Powiatu Górowskiego w dniu 31 maja 2019r. podjął uchwałę Nr 29/2019 w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Górowskiego raportu o stanie Powiatu Górowskiego.

MAPA STRONY NEWSLETTER NAPISZ DO STAROSTWA KANAŁ RSS LOGOWANIE
Serwis internetowy prowadzi: Starostwo Powiatowe w Górze, 56-200 Góra, ul. Mickiewicza 1, Tel. 65/544 39 00, faks 65/543 35 11, e-mail:sekretariat@powiatgora.pl Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.