Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.
AKTUALNOŚCI - POWIAT STRONA GŁÓWNA COFNIJ WYSZUKAJ KONTAKT

  • Strażackie działania w liczbach
  • Informacja dla podmiotów gospodarujących odpadami
  • Mammobus znów odwiedzi powiat
  • Ubezpieczenie zdrowotne to nie ubezpieczenie chorobowe
Aktualności - powiat

Aktualności - oświata

Aktualności - kultura

Aktualności - sportStanowisko ds. zamówień publicznych

Do podstawowych zadań należy:


I. Zadania z zakresu zamówień publicznych:
1. Przygotowywanie i prowadzenie postępowań o zamówienia publiczne.
2. Ustalanie i wybór trybu udzielania zamówień publicznych.
3. Opracowywanie dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
4. Publikacja ogłoszeń o udzielenie zamówień publicznych.
5. Udzielanie informacji i wyjaśnień oferentom w czasie trwania postępowania o udzielenie zmówienia publicznego.
6. Udział w pracach komisji przetargowych i obsług a organizacyjna posiedzeń komisji
przetargowych.
7. Wykonywanie czynności i nadzór nad przebiegiem procedury odwoławczej.
8. Przygotowywanie umów o udzielanie zamówień publicznych zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych.
9. Opracowywanie i publikacja obowiązkowego rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych.
10. Prowadzenie rejestru zamówień publicznych.
11. Prowadzenie rejestru umów starostwa dotyczących dokonywanych zakupów.
12. Organizacja i przeprowadzanie wszelkich zamówień w starostwie o wartości poniżej 30 000 euro.
13. Opracowywanie regulaminu i bieżący nadzór nad wykonywaniem regulaminu, realizacji dostaw, zlecania usług i robót budowlanych, których wartość szacunkowa netto jest niższa niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000 euro w starostwie.
14. Inne zadania wynikające z ustawy prawo zamówień publicznych zlecone przez starostę.

II. Zadania z zakresu programów i pozyskiwania środków unijnych:
1. Pozyskiwanie środków dla powiatu z funduszy: unijnych, wojewódzkich, narodowych i innych.
2. Opracowywanie projektów, wniosków o pozyskiwanie środków zewnętrznych dot. programów o charakterze powiatowym.
3. Prowadzenie doradztwa dla małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie programów
Unii Europejskiej.
4. Prowadzenie działalności promocyjno-informacyjnej o programach Unii Europejskiej.
5. Współpraca z krajowymi i regionalnymi ośrodkami na rzecz integracji europejskiej.
6. Udział w regionalnych komitetach sterujących programami Unii Europejskiej.
7. Informowanie potencjalnych beneficjentów o warunkach udziału i otrzymania dofinansowania z programów Unii Europejskiej.
8. Obsługa programów finansowych ze środków Unii Europejskiej poprzez wykonywanie funkcji koordynacyjno- zarządzających dot. projektów o charakterze powiatowym.
9. Koordynacja zadań z zakresu realizacji strategii rozwoju powiatu górowskiego.MAPA STRONY NEWSLETTER NAPISZ DO STAROSTWA KANAŁ RSS LOGOWANIE
Serwis internetowy prowadzi: Starostwo Powiatowe w Górze, 56-200 Góra, ul. Mickiewicza 1, Tel. 65/544 39 00, faks 65/543 35 11, e-mail:sekretariat@powiatgora.pl Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.