Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.
AKTUALNOŚCI - POWIAT STRONA GŁÓWNA COFNIJ WYSZUKAJ KONTAKT

  • Elektroniczny system płatności
  • Absolwenci liceum na „szklanym ekranie”
  • Zwiedzanie miasta i zajęcia w szkole
  • PT KRUS w Górze informuje
  • Ośrodek Dziennego Pobytu Osób Starszych i Mieszkań Chronionych w Górze
Aktualności - powiat

Aktualności - oświata

Aktualności - kultura

Aktualności - sportUroczyste Obchody Dnia Edukacji Narodowej

W oprawie sztandarów szkół i placówek oświatowych Powiatu Górowskiego oraz gminy Góra, Mazurkiem Dąbrowskiego oraz hejnałem Góry wykonanym na trąbce rozpoczęły się uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej

Zdjęcie: Uroczyste Obchody Dnia Edukacji Narodowej


Na zaproszenie Starosty Górowskiego Kazimierza Boguckiego oraz Burmistrz Góry Ireny Krzyszkiewicz obchody zaszczycili swoją obecnością pracownicy oświaty Ziemi Górowskiej: nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, dyrektorzy szkół, przedszkoli, placówek oświatowych, przedstawiciele związków zawodowych zrzeszających nauczycieli oraz oświatowi emeryci i renciści. Wśród gości znaleźli się również m.in.: Posłowie na Sejm RP Jacek Protasiewicz i Agnieszka Soin, Wicestarosta Górowski Grzegorz Kordiak, Zastępca Burmistrza Góry Piotr Głowacki, Przewodniczący Rady Miejskiej Góry Arkadiusz Szuper z radnymi, Przewodniczący Rady Powiatu Górowskiego Ryszard Wawer z radnymi, Wójt Jemielna Anita Sierpowska, Komendant Powiatowy Policji w Górze mł. insp. Jacek Gregor, w imieniu Komendanta Powiatowego PSP w Górze mł. bryg. Maciej Liśkiewicz, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Jarosław Szypiłło, Przewodniczący Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność w Górze Julian Kospiczewicz, Prezes Górowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Urszula Bujek, Prezes Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Henryk Adamus, Prezes Zarządu Koła Polskiego Związku Niewidomych Maria Tylicka, Dyrektor Banku Santander Bank Polska S.A. Radosław Przybysz, Dyrektor Banku PKO Bank Polski Oddział I Góra Zbigniew Woźniak oraz Dyrektor Cukrowni Miejska Górka Jacek Sobczyński
W uroczystości uczestniczyli również rodzice, uczniowie i przedstawiciele lokalnej prasy.
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Starosta Górowski Kazimierz Bogucki oraz Burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz przekazali wszystkim pracownikom oświaty wyrazy wdzięczności za codzienny wysiłek wkładany w przekazywanie wiedzy, wychowywanie młodzieży oraz kształtowanie w nich ponadczasowych postaw. Życzyli również zdrowia i wszelkiej pomyślności zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym.
Starosta Górowski przyznał w tym roku 4 nagrody Starosty Górowskiego, a otrzymały je: Justyna Dąbrowska Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Wąsoszu, Ewelina Waląg i Dorota Giezek nauczycielki Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Górze oraz Teresa Frączkiewicz nauczycielka Zespołu Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze.
Burmistrz Góry – Irena Krzyszkiewicz wręczyła nagrody Burmistrza Góry następującym pedagogom: Anicie Heinze-Kasprzak Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. W. Broniewskiego w Górze, Katarzynie Wiśniewskiej Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Glince, Aleksandrze Pacholskiej Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 1 im. M. Konopnickiej w Górze, Dorocie Adamskiej Dyrektor Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie oraz Leszkowi Steckiemu Dyrektorowi Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. W. Reymonta w Witoszycach.
Burmistrz Góry wręczyła bukiet kwiatów Pani Elżbiecie Maćkowskiej w dowód uznania za otrzymaną Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej.
Następnie wystąpiła Wójt Jemielna Anita Sierpowska, która wyróżniła nauczycielki ze szkół prowadzonych przez Gminę Jemielno: Barbarę Dziwanowską i Dorotę Tomczyk.
Po wystąpieniu przedstawicieli samorządów głos zabrał Poseł na Sejm RP Jacek Protasiewicz, a następnie Poseł na Sejm RP Agnieszka Soin.
Kolejnym punktem akademii było odczytanie, przez prowadzącego uroczystość dyrektora Domu Kultury w Górze Arkadiusza Gustawa, listy wyróżniających się pracowników oświaty, którzy w tym roku zostali uhonorowani odznaczeniami i nagrodami.
Decyzją Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
- Medal Złoty za Długoletnią Służbę otrzymali:
Elżbieta Chudek z Zespołu Szkół im. gen. S. Kaliskiego w Górze, Piotr First z Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. J. Korczaka w Ślubowie, Kazimierz Frask z Zespołu Szkół im. gen. S. Kaliskiego w Górze
- Medal Srebrny za Długoletnią Służbę otrzymali:
Renata Glińska z Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie, Marta Kaiser ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. W. Broniewskiego w Górze, Mariusz Kaławaj z Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze, Jolanta Kantorczyk z Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie, Wioleta Leśniak ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. W. Broniewskiego w Górze, Małgorzata Łuszczak ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. W. Broniewskiego w Górze, Agnieszka Nawrocka z Zespołu Szkół im. gen. S. Kaliskiego w Górze, Joanna Proszko z Zespołu Szkół im. gen. S. Kaliskiego w Górze, Agnieszka Uba ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. W. Broniewskiego w Górze, Anna Wiejak z Zespołu Szkół im. gen. S. Kaliskiego w Górze oraz Roman Zbroiński ze Szkoła Podstawowej nr 3 im. W. Broniewskiego w Górze
- Medal Brązowy za Długoletnią Służbę otrzymała:
Karolina Sidorowicz z Zespołu Szkół im. gen. S. Kaliskiego w Górze
Na wniosek Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Decyzją Ministra Edukacji Narodowej Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymali:
Grażyna Maćkowska z Przedszkola Publicznego nr 3 im. Jasia i Małgosi w Górze, Ewa Miłaszewicz z Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie, Ryszard Morżak z Zespołu Szkół im. gen. S. Kaliskiego w Górze, Katarzyna Staniszewska z Zespołu Szkół im. gen. S. Kaliskiego w Górze, Agnieszka Strzyż z Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze, Agnieszka Węgrzynowska-Rawluk z Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze
Na wniosek Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej otrzymała:
Elżbieta Maćkowska z Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze.
Za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej nagrodą Dolnośląskiego Kuratora Oświaty wyróżnieni zostali:
Aneta Chmiel-Kwaśnica z Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze, Bożena Gawlicz z Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. J. Korczaka w Ślubowie oraz Mirosław Żłobiński z Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze
Po zakończeniu części oficjalnej na scenie wystąpił zespół „NA-RAZ” działający przy Domu Kultury w Górze na czele z Arkadiuszem Gustawem.

Więcej zdjęć w galerii.
MAPA STRONY NEWSLETTER NAPISZ DO STAROSTWA KANAŁ RSS LOGOWANIE
Serwis internetowy prowadzi: Starostwo Powiatowe w Górze, 56-200 Góra, ul. Mickiewicza 1, Tel. 65/544 39 00, faks 65/543 35 11, e-mail:sekretariat@powiatgora.pl Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.