Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.
AKTUALNOŚCI - POWIAT STRONA GŁÓWNA COFNIJ WYSZUKAJ KONTAKT

  • Jesienią do ARiMR po pomoc z PROW 2014-2020
  • PT KRUS w Górze informuje
  • Wypowiedź Starosty o uruchomionych przewozach autobusowych
  • Wielki sukces uczniów Ośrodka
  • PT KRUS w Górze informuje
Aktualności - powiat

Aktualności - oświata

Aktualności - kultura

Aktualności - sportPUP w Górze ogłasza nabór na wolne stanowisko

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Górze ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - Informatyk

Zdjęcie: PUP w Górze ogłasza nabór na wolne stanowisko


Ogłoszenie nr 3/2019

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. 2019, poz. 1282)

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Górze
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
Informatyk

Nazwa i adres pracodawcy:

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Poznańska 4
56-200 Góra

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Górze,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w październiku 2019 roku, wynosił powyżej 6%;

Nazwa stanowiska na które prowadzony jest nabór:
Informatyk

Warunki zatrudnienia:
Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony;

Wymagania niezbędne:
• obywatelstwo polskie,
• wykształcenie wyższe o kierunku informatycznym bądź wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań zgodnie z opisem stanowiska lub wykształcenie średnie o odpowiednim profilu umożliwiającym wykonywanie zadań zgodnie z opisem stanowiska i trzy lata stażu pracy ,
• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe,

Wymagania dodatkowe:
• znajomość technologii i protokołów sieciowych oraz urządzeń: switche, routery, umiejętność przygotowywania okablowania sieciowego,
• znajomość serwerowych systemów operacyjnych z rodziny Windows Server
(2008 R2 i nowsze), oraz Linux,
• znajomość klienckich systemów operacyjnych (Windows 7, Windows 10),
• umiejętność instalowania i konfigurowania oprogramowania,
• umiejętność instalowania urządzeń i sterowników,
• znajomość zasad licencjonowania oprogramowania,
• podstawowa wiedza na temat zagadnień z zakresu wirtualizacji oraz zarządzania bazami SQL (MS SQL, Postgresql)
• znajomość pakietu biurowego MS Office,
• znajomość sprzętu PC, w tym budowy komputera,
• umiejętność diagnozy awarii sprzętowych, w tym również w sprzęcie peryferyjnym (skanery, drukarki),
• podstawowa znajomość języka angielskiego, w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji informatycznej i technicznej,
• zdecydowanie, odpowiedzialność, rzetelność, terminowość, dyspozycyjność,
• umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
• umiejętność jasnego formułowania problemów i rozwiązań w kontaktach z pracownikami,
• umiejętność organizacji pracy.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Nadzór nad prawidłowością funkcjonowania i wykorzystania sprzętu komputerowego;
2. Dbanie o stały rozwój sieci komputerowej i oprogramowania sieciowego.
3. Administrowanie systemem komputerowym i bazą danych.
4. Administrowanie witrynami internetowymi.
5. Nadawanie uprawnień do zasobów informatycznych PUP zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
6. Zabezpieczenie systemu informatycznego oraz danych osobowych w nim przetwarzanych.
7. Współpraca z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej w zakresie informatyzacji publicznych służb zatrudnienia oraz wdrażania i aktualizowania specjalistycznego oprogramowania służącego realizacji zadań ustawowych PUP.
8. Zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania systemu teleinformatycznego.
9. Koordynowanie wdrożeń i modyfikacji systemów teleinformatycznych i technologii cyfrowych w PUP.
10. Tworzenie bazy danych statystycznych.
11. Przygotowywanie raportów.
12. Analiza określonych danych.
13. Przygotowanie informacji dla potrzeb analizy rynku pracy.
14. Sporządzanie i rozliczanie list wypłat świadczeń dla bezrobotnych.
15. Dokonywanie przelewów świadczeń dla bezrobotnych drogą elektroniczną.
16. Dokonywanie elektronicznego przesyłu deklaracji ubezpieczeniowych osób bezrobotnych.
17. Prowadzenie spraw i dokumentacji związanych z dokonywaniem korekt w dokumentach zgłoszeniowych i wyrejestrowujących z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych za osoby bezrobotne.
18. Naliczanie składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.
19. Weryfikacja raportów U3.
20. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora PUP.


Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
• miejsce wykonywania pracy: siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Górze,
• godziny pracy: praca od poniedziałku do piątku od 700 do 1500 – 8 godz. dziennie (40 godzin tygodniowo),
• wymiar czasu pracy: pełen etat,
• rodzaj umowy: umowa na czas określony.

Wymagane dokumenty:
• życiorys (CV) i list motywacyjny,
• kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pilik do pobrania),
• kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
• oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
(w przypadku wyłonienia w drodze naboru i zatrudnienie w PUP dostarczenie zaświadczenia o niekaralności),
• oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie czynności na w/w stanowisku,
• oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

Termin przyjmowania zgłoszeń:
Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 15.11.2019r. do godz. 14.00

Sposób i miejsce składania dokumentów:
• Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie
z napisem „Nabór na stanowisko urzędnicze informatyk”;
• Dokumenty należy składać w formie pisemnej w siedzibie
Powiatowego Urzędu Pracy w Górze
ul. Poznańska 4
56-200 Góra
pok. nr 13 (sekretariat);
• Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną oraz poza ogłoszeniem.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy w Górze
(-) Barbara Murlik

Opis stanowiska pracy w PUP w Górze, stanowi załącznik


Plik do pobrania: opis_stanowiska.pdfMAPA STRONY NEWSLETTER NAPISZ DO STAROSTWA KANAŁ RSS LOGOWANIE
Serwis internetowy prowadzi: Starostwo Powiatowe w Górze, 56-200 Góra, ul. Mickiewicza 1, Tel. 65/544 39 00, faks 65/543 35 11, e-mail:sekretariat@powiatgora.pl Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.