Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.
AKTUALNOŚCI - POWIAT STRONA GŁÓWNA COFNIJ WYSZUKAJ KONTAKT

  • Bierzesz pieniądze? Dostaniesz PIT z ZUS
  • Pozostając pod urokiem słonecznej Italii…
  • Program wyrównywania różnic między regionami III w 2020 roku
  • Straciłeś kartę? Nie ryzykuj!
  • Lekarze muszą ponownie upoważnić asystentów do wystawiania zwolnień
Aktualności - powiat

Aktualności - oświata

Aktualności - kultura

Aktualności - sportWykaz zabytków znajdujących się na terenie powiatu górowskiego

Słów kilka o zabytkach nieruchomych...

Zdjęcie: Wykaz zabytków znajdujących się na terenie powiatu górowskiego


Na terenie Ziemi Górowskiej znajduje się sporo – zachowanych w bardzo różnym stanie – zabytków. Jedne już na pierwszy rzut oka określamy dumnym mianem zabytek, inne niekoniecznie, bo w naszym mniemaniu nie spełniają kryterium „zabytkowości”. I chociaż w różny sposób korzystamy z nich na co dzień, nie zdajemy sobie sprawy, że obiekty te są objęte formalną ochroną konserwatorską (Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami). Świadomość taką z pewnością mają lub powinni mieć właściciele takich obiektów. Status właściciela czy użytkownika zabytkowego obiektu, jego prawa i obowiązki wobec substancji zabytkowej określa wspomniana ustawa.

Czym jest zabytek nieruchomy? Wg ustawy jest to nieruchomość, jej część lub zespół nieruchomości, będący dziełem człowieka lub związany z jego działalnością i stanowiący świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, którego zachowanie leży w interesie społeczeństwa, ze względu na wartość historyczną, artystyczną lub naukową. I dalej – w myśl art. 6 ust. 1 pkt. 1, bez względu na stan zachowania, ochronie i opiece podlegają zabytki nieruchome, w szczególności:
a) krajobrazy kulturowe,
b) układy urbanistyczne, ruralistyczne i zespoły budowlane,
c) działa architektury i budownictwa,
d) działa budownictwa obronnego,
e) obiekty techniki, a zwłaszcza kopalnie, huty, elektrownie i inne zakłady przemysłowe,
f) cmentarze,
g) parki, ogrody i inne formy zaprojektowanej zieleni,
h) miejsca upamiętniające wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych osobistości lub instytucji.

Warto też wiedzieć, że działaniami administracyjnymi w zakresie wpisu obiektu, lub jego usunięcia z rejestru zabytków zajmuje się Wojewódzki Konserwator Zabytków, który z urzędu bądź na wniosek właściciela lub użytkownika obiektu, rozpoczyna odpowiednią procedurę. Wprowadzając zabytek do rejestru nadaje mu numer zgodny z kolejnym zapisem w księdze rejestru zabytków – czyli w urzędowym spisie zabytków znajdujących się na terenie danego województwa.

Rejestr zabytków jest stale uaktualniany. Rejestr ten jest najbardziej powszechną formą ochrony zabytków, ale nie jedyną. Oprócz rejestru, zgodnie z ustawą, prowadzi się ewidencję zabytków, będącą m.in. podstawą dla sporządzania programów opieki nad zabytkami (wojewódzkie, powiatowe, gminne).

Mimo że obiekt nie posiada wpisu do rejestru, fakt, że znajduje się w ewidencji zabytków oznacza, że jest nad nim roztoczona ochrona konserwatorska, a w konsekwencji wszelkie prace na obiekcie powinny być konsultowane ze służbami konserwatorskimi.

Ziemia Górowska jest zasobna w zabytkowe obiekty. Pamiętajmy jednak, że zabytkiem w Górze jest nie tylko wieża Bramy Głogowskiej czy kościół pw. św. Katarzyny, ale także np. cały zespół budowlany i założenie urbanistyczne miasta, domy mieszkalne przy ul. Starogórskiej 17-19, dom mieszkalny przy ul. Piłsudskiego 29, wiatrak przy Kwiatowej itd. Więcej informacji o naszych zabytkach znajduje się w poniższym zestawieniu.

W załączniku Wykaz zabytków w powiecie górowskim. Dane pobrano ze strony Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu.

 


Plik do pobrania: wykaz_zabytkow_w_powiecie_gorowskim__.pdfMAPA STRONY NEWSLETTER NAPISZ DO STAROSTWA KANAŁ RSS LOGOWANIE
Serwis internetowy prowadzi: Starostwo Powiatowe w Górze, 56-200 Góra, ul. Mickiewicza 1, Tel. 65/544 39 00, faks 65/543 35 11, e-mail:sekretariat@powiatgora.pl Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.