Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.
AKTUALNOŚCI - POWIAT STRONA GŁÓWNA COFNIJ WYSZUKAJ KONTAKT

  • Feryjny Turniej Futsal o Puchar Starosty Górowskiego
  • Ferie na sportowo
  • Uwaga! HPAI
  • Świąteczna zbiórka żywności
  • Informacja dla podmiotów gospodarujących odpadami
Aktualności - powiat

Aktualności - oświata

Aktualności - kultura

Aktualności - sportGeolog Powiatowy

Do zadań geologa powiatowego należy:


1. Przygotowywanie decyzji koncesyjnych:
a) na wydobywanie kopalin nieobjętych własnością górniczą ze złóż o powierzchni do 2ha i wydobyciu do 20 000m3 rocznie bez użycia materiałów wybuchowych,
b) wygaszających, zmieniających, cofających lub przenoszących w/w koncesje
2. Przygotowywanie decyzji zatwierdzających projekty robót geologicznych zatwierdzających dokumentacje geologiczne, hydrologiczne i geologiczno-inżynierskie.
3. Przyjmowanie półrocznych informacji od podmiotów posiadających koncesje na wydobycie kopalin.
4. Przygotowywanie decyzji ustalających opłatę eksploatacyjną.
5. Sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie wykonywania przez przedsiębiorcę obowiązków i uprawnień z tytułu uzyskanej koncesji.
6. Prowadzenie nadzoru nad projektowaniem i wykonywaniem prac geologicznych oraz prawidłowym sporządzeniem dokumentacji geologicznej.
7. Przyjmowanie innych dokumentacji geologicznych.
8. Przygotowywanie decyzji o opłacie dodatkowej w związku z rażącym naruszeniem warunków określonych w koncesji lub w decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych.
9. Prowadzenie Powiatowego Archiwum Geologicznego i udostępnianie informacji geologicznej w zakresie swojej kompetencji.
10. Wykonywanie innych czynności niezbędnych do przestrzegania i stosowania ustawy Prawo geologiczne i górnicze zgodnie z kompetencjami starosty.

Informację o złożach koncesjonowanych przez Marszałak Województwa Dolnośląskiego można znaleźć na stronie ineternetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnoślaskiego pod adresem:

Wykaz koncesjonowanych złóż z Województwa Dolnośląskiego


Spis złóż kopalin – koncesje Starosty Górowskiego


MAPA STRONY NEWSLETTER NAPISZ DO STAROSTWA KANAŁ RSS LOGOWANIE
Serwis internetowy prowadzi: Starostwo Powiatowe w Górze, 56-200 Góra, ul. Mickiewicza 1, Tel. 65/544 39 00, faks 65/543 35 11, e-mail:sekretariat@powiatgora.pl Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.