Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.
AKTUALNOŚCI - POWIAT STRONA GŁÓWNA COFNIJ WYSZUKAJ KONTAKT

  • Prowadzisz firmę i chcesz wiedzieć czy masz dług? Dowiesz się tego z listu z ZUS.
  • Strażackie działania w liczbach
  • Lekarze muszą ponownie upoważnić asystentów do wystawiania zwolnień
  • Przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany już dziś!
  • Małe firmy w Małym ZUS
Aktualności - powiat

Aktualności - oświata

Aktualności - kultura

Aktualności - sportWPIS DO EWIDENCJI INSTRUKTORÓW/WYKŁADOWCÓW

KARTA INFORMACYJNA (KM-30)


I. Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011r. Nr 30, poz. 151 ze zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U. z 2013r., poz. 93).

II. Wykaz wymaganych dokumentów


1. Wniosek,
2. Jedna fotografia o wym. 3,5 x 4,5 cm,
3. Kserokopia prawa jazdy,
4. Zaświadczenie lekarskie,
5. Orzeczenie psychologiczne,
6. Zaświadczenie o niekaralności,
7. Zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego,
8. Dokument potwierdzający posiadanie co najmniej średniego wykształcenia,
9. Dowód uiszczenia opłaty.

III. Opłaty

Opłata za wydanie legitymacji instruktora - 50,00 zł

Opłaty wnosi się w kasie Starostwa, Góra, ul. Mickiewicza 1, II piętro
Godziny otwarcia kasy: poniedziałek 8.30 – 14.30, wtorek - piątek 7.30 - 14.00.

IV. Termin załatwienia sprawy

Do 7 dni.

V. Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Komunikacji i Dróg w Górze, ul. Mickiewicza 1 , pokój nr 15, 17, I piętro
tel. 65 544-39-47,
Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek 8.15 – 14.30, wtorek - piątek 7.15 – 14.00

VI. Informacja o trybie odwoławczym


Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy, w terminie 14 dni za pośrednictwem Starosty Górowskiego.

VII. Dodatkowe informacje

Wymagania jakie musi spełniać kandydat na instruktora został szczegółowo opisane w art. 33 ustawy o kierujących pojazdami.

MAPA STRONY NEWSLETTER NAPISZ DO STAROSTWA KANAŁ RSS LOGOWANIE
Serwis internetowy prowadzi: Starostwo Powiatowe w Górze, 56-200 Góra, ul. Mickiewicza 1, Tel. 65/544 39 00, faks 65/543 35 11, e-mail:sekretariat@powiatgora.pl Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.