Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.
AKTUALNOŚCI - POWIAT STRONA GŁÓWNA COFNIJ WYSZUKAJ KONTAKT

  • Informacja dla podmiotów gospodarujących odpadami
  • ZUS informuje
  • Mammobus znów odwiedzi powiat
  • ZUS informuje
  • Bezpieczny i aktywny senior
Aktualności - powiat

Aktualności - oświata

Aktualności - kultura

Aktualności - sportWYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA REEGULARNY PRZEWÓZ DROGOWY OSÓB

KARTA INFORMACYJNA (KM-35)


I. Podstawa prawna

1. Ustawa o transporcie drogowym z 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 1265)
2. Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym z 16 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2011 Nr 5, poz. 13)
3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (Dz. U Z 2012 r., poz. 451)
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 4 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. Nr 235, poz. 1726)
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 8 czerwca 2004 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń (Dz. U. Nr 144 poz. 1519)

II. Wykaz wymaganych dokumentów

UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA REGULARNY PRZEWÓZ DROGOWY OSÓB:
1. Wniosek,
2. Kserokopię licencji,
3. Proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej podaną w kilometrach, planowany roczny przebieg, odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy (ilość wypisów + 5 szt.),
4. Schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami (mapkę),
5. Potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi,
6. Zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach,
7. Cennik zawierający ulgi ustawowe,
8. Wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy,
9. Dowód wpłaty.

UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA REGULARNY SPECJALNY PRZEWÓZ DROGOWY OSÓB:

1. Wniosek,
2. Kserokopię licencji,
3. Proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy (ilość wypisów + 5 szt.),
4. Schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami (mapkę),
5. Potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi,
6. Informację określającą grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu.

III. Opłaty

Za wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób pobiera się następujące opłaty:

                                                                 Opłata w zł
Okres ważności                   Obszar Powiatu                   Obszar wykraczający
zezwolenia                                                                     poza jeden powiat

do 1 roku                                      250                                        350
do 2 lat                                         300                                        400
do 3 lat                                         350                                        450
do 4 lat                                         450                                        550
do 5 lat                                         550                                        600

Opłata za zezwolenie na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób wynosi 50% w/w opłat.

Za wydanie jednego wypisu do zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 1% wartości zezwolenia.

Za zmianę zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 10% wartości zezwolenia.

Za wydanie wypisu w przypadku zmiany zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 5% wartości zezwolenia.

Za wydanie decyzji w sprawie odstępstwa od warunków określonych w zezwoleniu pobiera się opłatę w wysokości 40 zł.

Za wydanie wtórnika zezwolenia, w przypadku jego utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy, pobiera się opłatę w wysokości 10% wartości zezwolenia.

W innych przypadkach utraty zezwolenia za wydanie wtórnika pobiera się opłatę w wysokości 25% wartości zezwolenia.

Za wydanie wtórnika wypisu z zezwolenia w przypadku jego utraty pobiera się opłatę w wysokości 1% wartości zezwolenia.

Opłaty wnosi się w kasie Starostwa, ul. Mickiewicza 1, II piętro
Godziny otwarcia kasy: poniedziałek 8.30 – 14.30, wtorek - piątek 7.30 - 14.00.

Opłatę za wydanie zezwolenia i wypisów można dokonać przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Górze ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra, nr konta: 68 2190 0002 3000 0048 3203 0101.

IV. Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni

V. Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Komunikacji i Dróg w Górze, ul. Mickiewicza 1 , pokój nr 15, 16, I piętro
tel. 65 544-39-45,
Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek 8.15 – 14.30, wtorek - piątek 7.15 – 14.00

VI. Informacja trybu odwoławczego

Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy, w terminie 14 dni za pośrednictwem Starosty Górowskiego.

VII. Dodatkowe informacje


Przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni. Nie usunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

MAPA STRONY NEWSLETTER NAPISZ DO STAROSTWA KANAŁ RSS LOGOWANIE
Serwis internetowy prowadzi: Starostwo Powiatowe w Górze, 56-200 Góra, ul. Mickiewicza 1, Tel. 65/544 39 00, faks 65/543 35 11, e-mail:sekretariat@powiatgora.pl Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.