Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.
AKTUALNOŚCI - POWIAT STRONA GŁÓWNA COFNIJ WYSZUKAJ KONTAKT

  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje
  • PT KRUS w Górze informuje
  • Elektroniczny system płatności
  • Informacja dla podmiotów gospodarujących odpadami
  • Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny
Aktualności - powiat

Aktualności - oświata

Aktualności - kultura

Aktualności - sportWYDANIE LUB ZMIANA TREŚCI ZAŚWIADCZENIA NA PRZEWOZY DROGOWE NA POTRZEBY WŁASNE OSÓB LUB RZECZY

KARTA INFORMACYJNA (KM-34)


I. Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012r., poz. 1265)
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 235, poz. 1726 ze. zm.)

II. Wykaz wymaganych dokumentów


1. Wniosek o wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne,
2. Wniosek o zmianę zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne,
3. Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców,
4. Wykaz pojazdów wraz z kopiami dowodów rejestracyjnych,
5. Dokument stwierdzający prawo do dysponowania pojazdami (tylko w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów),
6. Pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela,
7. Oświadczenie w przypadku złożenia wniosku o przedłużenie zaświadczenia i nie wystąpienie zmiany w wykazie pojazdów,
8. Dowód wpłaty.

III. Opłaty


Wysokość opłat :
- za wydanie zaświadczenia na czas nieokreślony - 500 zł.,
- za wydanie wypisu z zaświadczenia na czas nieokreślony - 100 zł

Wysokość opłat za zmianę treści zaświadczenia:
- za zmianę treści zaświadczenia - 25 zł
- za zmianę wypisów - 10 zł

Opłatę dokonuje się w kasie Starostwa, ul. Mickiewicza 1, II piętro
Godziny otwarcia kasy: poniedziałek 8.30 – 14.30, wtorek - piątek 7.30 - 14.00.

Opłatę za wydanie zaświadczenia i wypisów można dokonać przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Górze, ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra, nr konta: 68 2190 0002 3000 0048 3203 0101.

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17 zł (zwolnione z opłaty jest pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej). Opłatę należy dokonać w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Górze ul. Mickiewicza 1 lub przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy w Górze nr 82 1020 5226 0000 6102 0496 6893.

IV. Termin załatwienia sprawy


Do 30 dni

V. Miejsce załatwienia sprawy


Wydział Komunikacji i Dróg w Górze, ul. Mickiewicza 1 , pokój nr 15, 16, I piętro
tel. 65 544-39-45,
Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek 8.15 – 14.30, wtorek - piątek 7.15 – 14.00

VI. Informacja o trybie odwoławczym


Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy, w terminie 14 dni za pośrednictwem Starosty Górowskiego.

VII. Dodatkowe informacje

1. Zaświadczenie na międzynarodowe przewozy drogowe na potrzeby własne wydaje Główny Inspektor Transportu Drogowego,
2. Przewoźnik drogowy jest zobowiązany zgłaszać na piśmie wszelkie zmiany danych nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich powstania,
3. Obowiązek uzyskania zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne, nie dotyczy przewozów drogowych wykonywanych:
- w ramach powszechnych usług pocztowych,
- przez podmioty, niebędące przedsiębiorcami, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 3 ustawy o transporcie drogowym, z tym że w przypadku działalności wytwórczej w rolnictwie dotyczącej upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego obowiązek uzyskania zaświadczenia nie dotyczy rolnika w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r., NR 50, poz.291, ze zm.),
- przez przedsiębiorców posiadających uprawnienia do wykonywania transportu drogowego.

MAPA STRONY NEWSLETTER NAPISZ DO STAROSTWA KANAŁ RSS LOGOWANIE
Serwis internetowy prowadzi: Starostwo Powiatowe w Górze, 56-200 Góra, ul. Mickiewicza 1, Tel. 65/544 39 00, faks 65/543 35 11, e-mail:sekretariat@powiatgora.pl Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.