Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.
AKTUALNOŚCI - POWIAT STRONA GŁÓWNA COFNIJ WYSZUKAJ KONTAKT

  • Wydział Komunikacji i Dróg informuje
  • PT KRUS w Górze informuje
  • Bezpieczeństwo dzieci podczas ferii: 10 porad policjanta
  • Bierzesz pieniądze? Dostaniesz PIT z ZUS
  • Powiatowy Urząd Pracy w Górze informuje
Aktualności - powiat

Aktualności - oświata

Aktualności - kultura

Aktualności - sportWYDANIE ZATRZYMANEGO PRAWA JAZDY

KARTA INFORMACYJNA (KM-3)


I. Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 627),
1. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012r., poz. 973).
2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r., poz. 231),

II. Wykaz wymaganych dokumentów

1. Wniosek,
2. Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem, wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców (w przypadku wydanej wcześniej decyzji kierującej na takie badania),
3. Orzeczenie psychologiczne (w przypadku wydanej wcześniej decyzji kierującej na takie badania),
4. Do wglądu dowód osobisty,
5. Pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela,

W przypadku potrzeby wymiany zatrzymanego prawa jazdy dodatkowo należy dołączyć:
1. Jedną kolorową fotografię o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych,
2. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie wtórnika prawa jazdy.

III. Opłaty

Za wydanie decyzji przywracającej uprawnienia do kierowania bez wymiany druku prawa jazdy pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 10 zł.

W przypadku wymiany zatrzymanego prawa jazdy opłata wynosi: 100,50 zł.

Opłatę za druk prawo jazdy dokonuje się w kasie Starostwa, ul. Mickiewicza 1, II piętro
Godziny otwarcia kasy: poniedziałek 8.30 – 14.30, wtorek - piątek 7.30 - 14.00.

Opłatę za wydanie uprawnień można dokonać na konto Starostwa Powiatowego w Górze, ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra,
nr konta: 68 2190 0002 3000 0048 3203 0101.

Dowód uiszczenia przelewu należy dołączyć do wniosku o wydanie uprawnień do kierowania.

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17 zł (zwolnione z opłaty jest pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
Opłatę skarbową za wydanie decyzji przywracającej uprawnienia do kierowania oraz za pełnomocnictwo należy dokonać w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Górze ul. Mickiewicza 1 lub przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy w Górze nr 82 1020 5226 0000 6102 0496 6893.

IV. Termin załatwienia sprawy

Sprawa załatwiana jest niezwłocznie.
W przypadku gdy prawo jazdy zatrzymane było na okres dłuższy niż 1 rok, prawo jazdy zostanie wydane po dostarczeniu orzeczenia lekarskiego lub orzeczenia psychologicznego, jeśli było ono wymagane oraz po zdaniu egzaminu sprawdzającego kwalifikacje.
W przypadku wymiany zatrzymanego dokumentu okres oczekiwania na prawo jazdy wydłuża się o czas produkcji w PWPW S.A. w Warszawie o ok. 14 dni.

V. Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Komunikacji i Dróg w Górze, ul. Mickiewicza 1, pokój nr 17, I piętro
tel. 65 544-39-47,
Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek 8.15 – 14.30, wtorek - piątek 7.15 – 14.00.

VI. Informacja o trybie odwoławczym

Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy, w terminie 14 dni za pośrednictwem Starosty Górowskiego.


MAPA STRONY NEWSLETTER NAPISZ DO STAROSTWA KANAŁ RSS LOGOWANIE
Serwis internetowy prowadzi: Starostwo Powiatowe w Górze, 56-200 Góra, ul. Mickiewicza 1, Tel. 65/544 39 00, faks 65/543 35 11, e-mail:sekretariat@powiatgora.pl Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.