Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.
AKTUALNOŚCI - POWIAT STRONA GŁÓWNA COFNIJ WYSZUKAJ KONTAKT

  • Wydział Komunikacji i Dróg informuje
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje
  • Program wyrównywania różnic między regionami III w 2020 roku
  • XX edycja GÓRY GROSZA
  • Tylko 3 dni na złożenie IWA
Aktualności - powiat

Aktualności - oświata

Aktualności - kultura

Aktualności - sportPatronat Starosty Górowskiego - wniosek o przyznanie Patronatu Starosty Górowskiego

Zdjęcie: Patronat Starosty Górowskiego - wniosek o przyznanie Patronatu Starosty Górowskiego


Jednym z warunków przyznania Patronatu Starosty Górowskiego dla danego przedsięwzięcia jest złożenie wniosku, który znajduje się w poniżej załączonym pliku doc.

Szczegółowe informacje o przyznawaniu Patronatu Starosty Górowskiego można znaleźć w zakładce Patronat Starosty Górowskiego (przejdź do zakładki).

Przepisy o ochronie danych osobowych nakładają obowiązek informacyjny, który stanowi, iż każdy administrator danych osobowych, który zbiera dane osobowe jest zobligowany do podania osobie, której dane dotyczą szeregu informacji wskazanych w przepisach. Poniższa klauzula informacyjna OK-19. dotyczy realizowanej ochrony danych osobowych podczas przyznawania Patronatu Starosty Górowskiego dla danego przedsięwzięcia, proszę o zapoznanie się z jej treścią:

Klauzula informacyjna OK-19.
Patronat Starosty Górowskiego

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016), zwanego dalej RODOinformujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Górze reprezentowane przez Starostę Górowskiego, z siedzibą w: 56-200 Góra ul. Adama Mickiewicza 1, NIP: 693-18-38-688, Regon: 411 116 871, tel. 65/544 39 00, e-mail: sekretariat@powiatgora.pl

2. Inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Górze jest Tomasz Wadas.
W sprawach związanych z danymi osobowymi można się kontaktować się z Inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Górze pod adresem e-mail: iod@powiatgora.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu objęcia patronatem Starosty Górowskiego danego przedsięwzięcia.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów), zarządzenia Nr 17/2016 r. Starosty Górowskiego z dnia 29 września 2016 r. w sprawie określenia regulaminu obejmowania i sprawowania Patronatu Starosty Górowskiego oraz zarządzenia Nr 22/2018 Starosty Górowskiego z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 17/2016 Starosty Górowskiego z dnia 29 września 2016 r. w sprawie określenia regulaminu obejmowania i sprawowania Patronatu Starosty Górowskiego.

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
1) podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
2) podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 
6. Pani/Pana dane osobowe, z wyłączeniem danych – adres e-mail i numer telefonu, będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
Dane udostępniane dobrowolnie (e-mail, telefon) będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania lub do wycofania przez Panią/Pana wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo:
1) żądać od administratora:
a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) ich sprostowania,
c) usunięcia,
d) ograniczenia przetwarzania;
2) do przenoszenia swoich danych osobowych;
3) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
4) do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych z tym, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, z wyłączeniem adresu e-mail i numeru telefonu jest dobrowolne, jednak niezbędne do objęcia patronatem Starosty Górowskiego danego przedsięwzięcia.
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości objęcia patronatem Starosty Górowskiego danego przedsięwzięcia.

Udostępnienie przez Panią/Pana danych osobowych - e-mail i numeru telefonu - jest dobrowolne.
Konsekwencją niepodania tych danych osobowych będzie utrudnienie w komunikowaniu się z Panią/Panem.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.


Plik do pobrania: 04_wniosek_o_przyznanie_patronatu_starosty_gorowskiego.docMAPA STRONY NEWSLETTER NAPISZ DO STAROSTWA KANAŁ RSS LOGOWANIE
Serwis internetowy prowadzi: Starostwo Powiatowe w Górze, 56-200 Góra, ul. Mickiewicza 1, Tel. 65/544 39 00, faks 65/543 35 11, e-mail:sekretariat@powiatgora.pl Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.