Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.
AKTUALNOŚCI - POWIAT STRONA GŁÓWNA COFNIJ WYSZUKAJ KONTAKT

  • Świąteczna zbiórka żywności
  • W marcu emerytury i renty w górę
  • Przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany już dziś!
  • Certyfikat SOW dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Górze
  • XIV Dolnośląski Konkurs Kolęd i Pastorałek
Aktualności - powiat

Aktualności - oświata

Aktualności - kultura

Aktualności - sportProtokół z obrad XXI sesji Rady Powiatu Górowskiego – projekt

Protokół z obrad XXI sesji Rady Powiatu Górowskiego z dnia 2 października 2017 r. od godz. 10.30 – 12.20


Protokół z obrad XXI sesji Rady Powiatu Górowskiego – projekt
Protokół z obrad XXI sesji Rady Powiatu Górowskiego z dnia 2 października 2017 r. od godz. 1030 – 1220

Obecni wg załączonej listy obecności.

Punkt 1
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers otworzył XXI sesję Rady Powiatu
Górowskiego, przywitał radnych oraz zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdził, iż na podstawowy skład Rady 15, obecnych jest 15 radnych, potwierdził prawomocność obrad, dzisiejsza sesja jest na wniosek Zarządu Powiatu Górowskiego (wniosek w załączeniu).
Punkt 2
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers otrzymaliście państwo porządek obrad, czy są uwagi do porządku obrad? nie widzę, proponuję przegłosować porządek obrad.
Głosowanie za przyjęciem porządku obrad:
za - 12 głosów,
przeciw - 0 głosów,
wstrzymało się - 0 głosów.
Porządek obrad został przyjęty.
Trzech radnych nie brało udziału w głosowaniu.
Porządek obrad:
1.Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Górowskiego w okresie międzysesyjnym.
4. Interpelacje i zapytania.
5. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Górowskiego na lata 2017 – 2038.
6. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2017 rok.
7. Przyjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Góra zadania w zakresie modernizacji
drogi powiatowej w 2017 r.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
9. Wolne głosy i wnioski.
10.Zakończenie obrad.
Punkt 3
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers proszę pana starostę Piotra Wołowicza
o przedstawienie informacji z pracy Zarządu Powiatu Górowskiego w okresie międzysesyjnym.
starosta Piotr Wołowicz proszę państwa sprawozdanie zostało załączone do materiałów na sesję (sprawozdanie w załączeniu), jeśli są pytania to bardzo proszę.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są pytania do sprawozdania?
radny Mirosław Żłobiński co dalej jest z procesem i budynkiem po byłym szpitalu, czy coś się zmieniło?
starosta Piotr Wołowicz od ostatniego czasu nie zmieniło się nic, poza zmianą personalną
w Zarządzie spółki RASS, która jest właścicielem tego budynku i z informacji, które otrzymaliśmy od syndyka, również zmienił się radca prawny, czy też adwokat, który
w imieniu tej spółki utrzymuje kontakt z syndykiem i wstępnie został wyznaczony termin przekazania budynku, ale w związku z tym, że ten radca prawny nie miał jeszcze upoważnień do tych ostatecznych decyzji, jeszcze tego terminu nie udało się potwierdzić.
radny Mirosław Żłobiński przekazanie budynku, komu?
starosta Piotr Wołowicz syndykowi.
radny Mirosław Żłobiński jeśli oni się odwoływali, to zrezygnowali z apelacji?
starosta Piotr Wołowicz nie, apelacja jest cały czas, firma RASS chciała poza odwołaniem przekazać budynek.
radna Teresa Frączkiewicz chciałabym zapytać, kiedy państwo umieszczacie uchwały Zarządu na stronie internetowej, ponieważ 30 takowych jeszcze nie było.
radny Grzegorz Aleksander Trojanek interesuje mnie sprawa najmu lokalu dla Nowego Szpitala we Wschowie na ul. Armii Polskiej 8, czy to chodzi o tę wieczorynkę? i przy okazji chciałbym się zapytać jak to wygląda po 1.10.2017 r. sytuacja wieczorynki, czy się coś pod tym względem zmieniło, czy dalej jest ten SOR w nas w Górze i na tych samych zasadach jak był do tej pory?
starosta Piotr Wołowicz jeśli chodzi o to pomieszczenie, które jest wynajmowane dla Nowego Szpitala we Wschowie, to tak jak państwo wiecie obecnie funkcjonująca tam nocna
i świąteczna opieka funkcjonuje w dwóch pomieszczeniach, które wcześniej zostały wynajęte jeden spółce medycznej pana Parzonki, drugi spółce medycznej trzech pań położnych, które prowadzą NZOZ w tych pomieszczeniach i te dwa podmioty otrzymały od nas zgodę na podnajem tych swoich gabinetów na nocną i świąteczna opiekę zdrowotną i w tych gabinetach odbywa się ta wymagana przez NFZ procedura medyczna, jeszcze jedno pomieszczenie, które jest przedmiotem najmu to jest pomieszczenie dla lekarza, który przebywa na tym dyżurze tzw. pomieszczenie socjalne, natomiast jeśli chodzi o kwestie związane ze zmianami, które funkcjonują od 1.10.2017 r. to w przypadku naszym nie zmieniło nic, czyli dalej ten podmiot prowadzi tą nocną i świąteczną opiekę zdrowotną, zmieniło się tam, gdzie szpitale weszły do sieci a do tej pory nie prowadziły tej nocnej świątecznej opieki.
radny Grzegorz Aleksander Trojanek rozumiem że ten szpital wschowski, jeśli ktoś się zgłasza do naszego SOR to lekarz kieruje do szpitala, czy innych palcówek, to wszystko jest wyjaśnione?
starosta Piotr Wołowicz tak, to jest nocna i świąteczna opieka zdrowotna a SOR to jest dużo bardziej rozwinięty system pomocy i jest ściśle związany ze szpitalem, bo to jest oddział szpitala, czyli szpitalny oddział ratunkowy.
radny Michał Krochta jakiś czas temu składałem taką interpelację dotyczącą likwidacji przejazdów kolejowych i dostałem odpowiedź na ten temat, że pismo zostało skierowane do władz PKP i w związku z tym mam pytanie, co z tym tematem dalej się dzieje?
starosta Piotr Wołowicz od tego czasu zostały wysłane już 3 pisma i łącznie z informacjami telefonicznymi do dnia dzisiejszego na żadne nie otrzymaliśmy odpowiedzi.
radny Andrzej Wałęga mam dwa pytania: czy ktoś zajmuje się kontrolą budynku po byłej straży, ponieważ jest to nadal majątek powiatu a wizualnie codziennie obok niego przejeżdżając widzę jak wolniutko dochodzi do dewastacji, więc proszę zobligować osoby, które te pomieszczenie wynajmują, aby dbały, albo wyciągnąć konsekwencje z tego stanu jaki tam jest, bo tam są już szyby powybijane w tych bramach, bramy takie kosztują od 10.000 zł do 12.000 zł więc myślę, że jest o co zadbać.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers my nie jesteśmy w tym punkcie.
radny Andrzej Wałęga radny Krochta.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers jest to moje przeoczenie.
radny Andrzej Wałęga albo wszystkich dopuszczamy do głosu, albo nikogo.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers wróćmy do tego punktu.
radny Grzegorz Aleksander Trojanek ile Starostwo Powiatowe zarabiamy na wynajmie hali magazynowej dla PPZ w Niechlowie?
starosta Piotr Wołowicz taką informację przekażemy radnemu jak to sprawdzimy, bo na chwilę obecną nie wiemy, czy to będzie jeden magazyn, czy dwa i jakie będą stawki, także
w momencie podpisania umowy taką informację przekażemy.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są pytania do sprawozdania? nie widzę, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad.
Punkt 4
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers interpelacje i zapytania proszę bardzo.
radna Teresa Frączkiewicz pozwolę sobie odczytać interpelację (interpelacja
w załączeniu).
radny Andrzej Wałęga to co powiedziałem wcześniej chciałbym dołączyć do wypowiedzi
w tym punkcie i druga rzecz która mnie interesuje, otrzymałem odpowiedź na interpelację dotyczącą oceny stanu dróg powiatowych po anomaliach pogodowych, które przeszły przez teren Polski, jak to wyglądało na terenie naszego powiatu i otrzymałem taką odpowiedź, że podnośnik koszowy jeździ i usuwa suche gałęzie, to w takim razie, jak nie została sporządzona notatka, ani protokół, ani dokument z objazdu, to na jakiej podstawie ten podnośnik koszowy dokonuje tych prac, to by mnie interesowało, ponieważ trasę którą przemierzam codziennie, tam jest wiele zwisów i gałęzi i chciałbym wiedzieć, czy one zostaną usunięte, ponieważ za tę drogę odpowiadamy my.
radny Grzegorz Aleksander Trojanek wracam do naszych decyzji z miesiąca sierpnia dotyczącej pomocy dla powiatu chojnickiego, jest w naszych materiałach opinia RIO i RIO wypowiada się, że pomoc finansowa może być udzielona innej jednostce samorządu terytorialnego, jedynie w formie dotacji celowej, a RIO stwierdza, że w piśmie wskazano zamiar udzielenia dotacji podmiotowej, proszę mi powiedzieć, czy w takim razie będziemy taką decyzję podejmować w formie dotacji celowej? jeśli tak, to na czym ta różnica polega?
Radny Kazimierz Bogucki na ostatniej sesji zadałem pytanie odnośnie tej sytuacji niezdrowej, jeśli chodzi o konflikt DPS we Wronińcu a KP PSP i przeszliśmy nad tym do porządku, że tak naprawdę nic się nie dzieje a w między czasie wiele się zmieniło, ponieważ ukazała się wypowiedź rzecznika prasowego KP PSP w Górze odnośnie tej sytuacji i na moje ręce wpłynął list organizacji zakładowej z DPS we Wronińcu, który pozwolę sobie przytoczyć: „jako przewodniczący NSZZ „Solidarność” pracowników DPS we Wronińcu zwracam się z prośbą w sprawie działań KP PSP w Górze dotyczącej decyzji z dnia 28 lipca 2016 r. która jednoznacznie zagrażała bytowi naszego zakładu pracy a co za tym idzie miejsc pracy na terenie gminy Niechlów, dyrektor DPS we Wronińcu zaskarżył obie decyzje tj.
KP PSP w Górze i KW PSP we Wrocławiu stwierdzające, iż min. obiekt zagraża życiu
i zdrowiu ludzi, obie te decyzje zostały uchylone przez WSA we Wrocławiu, niepokojące jednak dla nas związkowców jest publiczna wypowiedź oficera prasowego KP PSP w Górze na antenie radia „Elka”, że ponowna kontrola zostanie dokonana w październiku 2017 r.
a wynik kontroli jest już znany, bowiem oficer prasowy wypowiedział się cytuję: „uważamy że w dalszym ciągu budynek stwarza realne zagrożenie życia i zdrowia mieszkańców”, cała sprawa jest dla nas niezrozumiała i obawiamy się o nasze miejsca pracy i o dalsze losy naszych podopiecznych, prosimy o podjęcie działań na płaszczyźnie związków zawodowych”, ja tym zainteresuję wyższej jednostki związkowe, natomiast tutaj podobnie jak związkowcy, jestem tym zbulwersowany tą wypowiedzią rzecznika prasowego, który przed dokonaniem kontroli już wskazuje, że dalej ten budynek zagraża życiu i zdrowiu mieszkańców, szanowni państwo, jeśli taka decyzja zostanie podjęta to przecież dobrze wszyscy wiemy a pan panie starosto w szczególności i Zarząd powinniście wiedzieć, że pan wojewoda nie będzie miał innego wyjścia, jak zamknięcie tej jednostki, na poprzedniej sesji stwierdził pan, że jest to zbyt daleko idące spostrzeżenie, natomiast takie jest realne zagrożenie, jeśli się dokonywało cyklicznych kontroli przez kolejne lata, jeśli ten budynek jest z lat 70 już wiekowy, to co się zmieniło w międzyczasie, że nagle nie spełnia wymogów, najlepszym uzasadnieniem tego jest decyzja i uzasadnienie WSA, które pokazuje te uwagi
7 mm, czy 2 cm brakujące tam do tej przestrzeni, to przedtem nie zagrażało życiu mieszkańców, dzisiaj stanowi podstawę do zamknięcia tej jednostki, jest to sytuacja niezdrowa, dwie powiatowej jednostki występują przeciwko sobie, zagraża to 50 miejscom pracy na terenie powiatu, gdzie mamy takie a nie inne bezrobocie, jedno z największych na Dolnym Śląsku, stwarzanie takiej sytuacji musi niepokoić społeczność lokalną, czy nie najwyższy czas panie starosto, aby ten krąg przerwać, jesteście Zarządem i powinniście usiąść
i porozmawiać z tymi ludźmi, bo to stwarza niezdrową atmosferę, tak nie może być, po to pełnicie tę funkcję, aby temu zaradzić, nie może to trwać w nieskończoność, ponieważ jeśli ten stan będzie tak trwał, to za pośrednictwem posłów skieruję takie zapytanie do komendanta głównego Straży Pożarnej, aby te sytuację rozwiązać, ponieważ to jest skandal, aby oficer prasowy wypowiadał się o wynikach przyszłej kontroli, jak długo to można tolerować.
radna Teresa Frączkiewicz proszę o udzielenie mi informacji na temat obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym w Górze i jednocześnie informację na temat tego kto podjął decyzję o tym, żeby dokumenty, które przekazał dyrektor DPS we Wronińcu do komisji zdrowia, żeby nie trafiły do komisji zdrowia.
radny Mirosław Żłobiński dlaczego nie trafiły do komisji budżetu i gospodarki, chyba że trafiły, bo nie wiem.
radny Marek Biernacki trafiły, tylko nie było jeszcze posiedzenia komisji.
radny Mirosław Żłobiński to tym bardziej jest dziwne, że do jednej trafiły a do drugiej nie.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są jeszcze interpelacje, nie widzę, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad.
Punkt 5
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers projekt uchwały państwo otrzymaliście, otwieram dyskusję.
starosta Piotr Wołowicz proszę pana skarbnika o omówienie tych dwóch uchwał, oraz interpretacji RIO dotyczącej pomocy finansowej dla powiatu chojnickiego.
skarbnik powiatu Wiesław Pospiech zacznę od wyjaśnienia pisma RIO w sprawie pomocy finansowej dla powiatu chojnickiego i tak jak państwo macie w tym piśmie w drugim akapicie, zakazuje ona pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego sformułowany w art. 240a ust.5 pkt 2 u. f. p., obowiązuje w okresie realizacji programu postępowania naprawczego …. zgodnie z powołanym art. 240a ust. 5 pkt 2 u. f. p. nie jest możliwe udzielenie z budżetu Powiatu Górowskiego pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego”, fakt posiadania i realizacji programu naprawczego eliminuje możliwość udzielenia tej pomocy, to sformułowanie na końcu odnośnie różnych form pomocy, czy to celowa, czy inna, to jest określeniem takim że w u. f. p. jest powiedziane, że jednostki samorządu terytorialnego mogą sobie udzielić pomocy wsparcia jedynie w formie dotacji celowej, czyli na konkretny cel, innej formy wsparcia nie ma a w naszym przypadku udzielenie tej dotacji celowej jest zabronione w sytuacji programu naprawczego z art. 240a więc takiej możliwości nie ma na dzień dzisiejszy, my nie możemy udzielić wsparcia
w formie dotacji celowej innej jednostce samorządu terytorialnego, jeśli chodzi o uchwały to mam propozycję omówienia wszystkich trzech projektów uchwał, ponieważ w uchwale WPF są zmiany proponowane w trzeciej uchwale, dlatego proponuję omówienie wszystkich trzech uchwał.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers bardzo proszę.
starosta Piotr Wołowicz zanim pan skarbnik omówi te projekty uchwał, gmina Góra realizuje rewitalizację Czerninę obrębu centralnego, jeśli chodzi o swój program i w ramach rewitalizacji tej części Czerniny, również znajduje się nasza droga powiatowa, łącznie
z pasem drogi, który przechodzi przez ten fragment i w związku z tym to zadanie już po części realizowane już po części przez gminę Góra i na część tych działek gmina będzie ogłaszała przetarg na wyłonienie wykonawcy i w związku z tym doszliśmy do wniosku, że byłoby to technicznie trudne i niepotrzebne, aby powiat górowski osobno taki przetarg organizował i wybierał wykonawcę do realizacji tego fragmentu rewitalizacji Czerniny zwarzywszy na fakt, że gmina Góra połowę tych kosztów rewitalizacji tej drogi i tak ponosi
w związku z tym propozycja jest taka, żeby całość inwestycji już realizowała gmina Góra
w związku z tym, że ta inwestycja jest częścią całej dokumentacji, która jest związana
z rewitalizacją i ta pomoc będzie wyglądała w ten sposób, że my przekazujemy połowę kosztów tego zadania, mimo tego, że ono w całości jest realizowane na naszej działce, natomiast gmina Góra będzie w jednym przetargu ogłaszała i wybierała wykonawcę do realizacji tego zadania a następnie nam jako właścicielowi tej nieruchomości przekaże pomoc rzeczową w postaci tej odrestaurowanej, czy wyremontowanej części drogi powiatowej wraz
z zjazdem na tą działkę, która będzie rewitalizowana i tak to wygląda od strony technicznej, natomiast od strony finansowej to już pan skarbnik dopowie.
radny Grzegorz Aleksander Trojanek to też jest pewna forma dotacji?
skarbnik powiatu Wiesław Pospiech nie, w tej uchwale trzeciej mamy sformułowanie, że powierzamy do wykonania nasz odcinek drogi, czyli nasze zadanie własne, bo my powinniśmy tę modernizację, czy remont tej drogi przeprowadzić i tak jak pan starosta powiedział, że jest to w ciągu całego zadania, które realizuje gmina i gmina się zgodziła
w połowie nam zrefundować koszt modernizacji tych 65 m bieżących tej drogi powiatowej
w ramach miejscowości Czernina – Góra, dlatego my przekazujemy im formalnie drogę do wykonania i zabezpieczamy na wykonanie tego zadania 50% środków i przekażemy te środki aby mogli zapłacić fakturę za nas i protokólarnie gmina nam przekaże cały odcinek zmodernizowanej drogi.
radny Grzegorz Aleksander Trojanek czy nie byłoby lepiej, żeby powiat wykazał się jakąś inwestycją, inicjatywą i sam wykonał ten odcinek a gmina zapłaciłaby te pieniądze, czy nie można by tak zrobić?
starosta Piotr Wołowicz oczywiście że można, tylko trzeba to robić racjonalnie i dlatego robimy to w ten sposób, ponieważ gmina będzie wyłaniała wykonawcę na całość zadania
i w związku z tym robienie odrębnego przetargu na małą część tego zadania i ryzyko też, że albo się ktoś zgłosi, albo nie, być może cena będzie wyższa, niż kosztorys i jest to po prostu zbędne.
radny Kazimierz Bogucki wykażmy się jakąś inicjatywą, że cokolwiek robimy, spróbujmy to zrobić my jako powiat, to po pierwsze, jak zwracaliśmy się do RIO w sprawie dotacji celowej dla gminy Chojnice, to czy też takie zapytanie było odnośnie tej dotacji?
skarbnik powiatu Wiesław Pospiech nie było takiego pytania, ponieważ to było zbędne pytanie, ponieważ my wykonujemy zadanie własne, nałożone na nas ustawami, to jest nasz obowiązek remontować drogi powiatowe a nie obowiązek gminy a pomoc dla gminy Chojnice nie jest naszym obowiązkiem ustawowym, jest to nasza wola.
radna Teresa Frączkiewicz dlaczego w projekcie uchwały dotyczącym odcinka drogi nie ma mapy i nie wiadomo o którą drogę chodzi, sądzę że taka mapa powinna być tutaj dołączona.
skarbnik powiatu Wiesław Pospiech w tej uchwale wszystko jest szczegółowo rozpisane, która to jest droga.
radna Teresa Frączkiewicz powinna być mapa.
starosta Piotr Wołowicz nie wiem skąd wynika, że powinna być mapa, jeśli chodzi o tę drogę jest to odcinek po lewej stronie jadąc od strony Góry od wjazdu na rynek do końca ratusza, czyli zatoczka autobusowa przed ratuszem w Czerninie.
radna Teresa Frączkiewicz proszę o dostarczenie mi mapki.
skarbnik powiatu Wiesław Pospiech chciałbym się odnieść do zmian, które proponujemy
w uchwale budżetowej na 2017 r. i w konsekwencji zmiany WPF a więc propozycja jest odnośnie tych 50.000 zł przenieść z § 6050 w rozdziale 614, czyli drogi powiatowe, tam mamy środki na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych, przenosimy tę kwotę 50.000 zł do § 6300, jest to nazwane zgodnie z klasyfikacją dotacja, ale tylko w takiej formie możemy to dać, następnie 200.000 zł proponujemy przenieść do § 4270 to jest zwiększenie zadań remontowych, tutaj zaczynają być braki w tym paragrafie, w związku z prowadzonymi naprawami dróg po zimie jeszcze i przed zimą, więc taka propozycja, natomiast zmiany
w działach 801 i 854 wynikają z wniosku PCDN, który uaktualnia i urealnia wydatki związane z funkcjonowaniem tej palcówki, natomiast w WPF tylko i wyłącznie zmieniamy załącznik nr 1 to jest załącznik, który pokazuje wielkości, urealniamy go do wielkości budżetu powiatu dodane na 2017 r. zmiany które proponujemy w budżecie mają swoje odzwierciedlenie w załączniku nr 2 do tej uchwały jest to załącznik inwestycyjnym, czyli zmniejszamy wydatki za zadania inwestycyjne na drogach o 250.000 zł z czego 50.000 zł na dotację i 200.000 zł na remonty, oraz dostaliśmy dotację inwestycyjną na zakup sprzętu dla ZSO 100.000 zł i tutaj aktualizujemy załącznik inwestycyjny, jeśli są pytania to bardzo proszę?
radny Mirosław Żłobiński mam pytanie, tutaj na sesji kiedyś występował Paweł Wróblewski w imieniu mieszkańców gminy Niechlów, później był wójt gminy Jemielno Jan Ucinek i oni mówili o drogach, że są w strasznym stanie, rozumiem że te drogi tam zostały jakoś naprawione i teraz przyszła kolej na drogę w Czerninie?
starosta Piotr Wołowicz niezupełnie, bo różnica jest zasadnicza w przypadku Czerniny jest to w ramach rewitalizacji tej części Czerniny i nasza droga się tam znajduje i żeby ona nie była stara w porównaniu do tej części co będzie gmina rewitalizowała, tylko żeby wyglądało jako całość, to zadanie jest z tego powodu realizowane, natomiast jeśli chodzi o Niechlów, to te drogi, które tam były zgłaszane, że są w kiepskim stanie, one są na bieżąco remontowane, niektóre nawet kilka razy w roku, natomiast wystąpiliśmy tak jak w przypadku gminy Góra
o pomoc do gminy Niechlów z takim pytaniem, czy jeśli gmina Niechlów również będzie partycypowała w wysokości 50% wkładu własnego przy ewentualnej modernizacji tej drogi, wówczas moglibyśmy taką modernizację w całości przeprowadzić, niestety na to pytanie nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi, pytanie było kierowane do pani wójt jak i do wszystkich radnych, natomiast jeśli chodzi o gminę Jemielno, tutaj wójt Ucinek wskazywał konkretne drogi, one są rzeczywiście w kiepskim stanie, co nie oznacza że nie są remontowane na bieżąco i tutaj również jest taka propozycja na dofinansowanie przynajmniej w połowie tej sumy, która wyjdzie ostatecznie koszt remontu tej drogi, natomiast my też jeśli będziemy mieli takie zapewnienie, że połowę tej inwestycji poniesie gmina, to możemy wykazać jako wkład własny do sięgania po środki z TFOGR na drogi które są dojazdowe do pól i działek rolnych, ale żeby o takie wnioski wystąpić, musimy mieć zapewnienie gminy.
radny Mirosław Żłobiński czyli takiej odpowiedzi z gminy Niechlów nie było?
starosta Piotr Wołowicz nie.
radny Mirosław Żłobiński mam pytanie do pana przewodniczącego, dla mnie porządek obrad jest nielogiczny, czy nie powinno być w pierwszej kolejności przyjęcie uchwały o tej drodze i potem uchwały finansowe? bo wyobraźmy sobie taką sytuację, przyjmujemy uchwalę w sprawie zmiany budżetu a nie przyjmujemy uchwały w sprawie modernizacji drogi.
starosta Piotr Wołowicz oczywiście to nie jest przypadkowa kolejność, bo żeby wyrazić zgodę na jakieś zadanie to najpierw trzeba mieć na to zadanie zabezpieczone środki
w budżecie i w związku z tym jest taka kolejność bardziej nielogiczna była by odwrotna kolejność.
radny Grzegorz Aleksander Trojanek jeśli państwo twierdzicie, że nie jest to dotacja, to czy mógłbym prosić, aby następnym razem, jeśli mówimy o zadaniu własnym inwestycyjnym żeby nie używać nazwy „dotacja” proszę to zastąpić innym wyrazem, bo dla mnie jest to dotacja celowa.
skarbnik powiatu Wiesław Pospiech może i logistycznie ma pan rację, ale zgodnie
z klasyfikacją budżetową nie ma innej możliwości, tak samo jest z utrzymaniem dzieci
w rodzinach zastępczych też przekazujemy to w formie dotacji i jest to dotacja celowa na te dzieci, bo utrzymanie tych dzieci w rodzinach zastępczych jest zadaniem własnym powiatu.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są jeszcze pytania?
radny Michał Krochta mam pytanie, jak zaawansowany jest proces zlecania modernizacji drogi w miejscowości Ryczeń, była tak informacja na jednej z ostatnich sesji, że miała być zrobiona nakładka, jak wygląda proces zlecania i czy ta inwestycja będzie wykonana w tym roku?
starosta Piotr Wołowicz gdy planowaliśmy to zadanie do realizacji, to była jedna z kilku planowanych do realizacji odcinków, po zrobieniu kosztorysu okazało się, że kwota jest znacznie wyższa niż planowaliśmy i na pewno w tym roku tego nie skończymy, więc zostanie to przełożone na przyszły rok.
radny Michał Krochta dlaczego własnym staraniem powiat nie realizuje swojej drogi, przy współfinansowaniu gminy? wobec tego staniemy przed faktem, że my własnym staraniem nic nie potrafimy.
starosta Piotr Wołowicz dokładnie, nas na to nie stać, aby samemu robić za własne pieniądze a to co robimy w Czerninie nie jest czyjeś, tylko nasze i robimy za połowę naszych pieniędzy, ponieważ ktoś chce nam dofinansować druga połowę i to jest ta różnica między Ryczeniem a Czerniną.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są pytania do projektu uchwały? nie widzę, przystąpmy do głosowania.
Głosowanie za przyjęciem uchwały:
za – 9 głosów,
przeciw – 0 głosów,
wstrzymało się – 0 głosów.
Uchwała została przyjęta.
radny Kazimierz Bogucki, radna Teresa Frączkiewicz, radny Michał Krochta, radny Jan Kulczycki, radny Grzegorz Aleksander Trojanek i radny Mirosław Żłobiński nie brali udziału w głosowaniu.
Punkt 6
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers projekt uchwały państwo otrzymaliście, otwieram dyskusję, nie widzę, przystąpmy do głosowania.
Głosowanie za przyjęciem uchwały:
za – 9 głosów,
przeciw – 0 głosów,
wstrzymało się – 0 głosów.
Uchwała została przyjęta.
radny Kazimierz Bogucki, radna Teresa Frączkiewicz, radny Michał Krochta, radny Jan Kulczycki, radny Grzegorz Aleksander Trojanek i radny Mirosław Żłobiński nie brali udziału w głosowaniu.
Punkt 7
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers projekt uchwały państwo otrzymaliście, otwieram dyskusję, nie widzę, przystąpmy do głosowania.
Głosowanie za przyjęciem uchwały:
za – 9 głosów,
przeciw – 6 głosów,
wstrzymało się – 0 głosów.
Uchwała została przyjęta.
Punkt 8
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers odpowiedzi na interpelacje i zapytania, bardzo proszę.
starosta Piotr Wołowicz odpowiemy na piśmie.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są pytania, nie widzę, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad.
Punkt 9
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers wolne głosy i wnioski, bardzo proszę.
radna Teresa Frączkiewicz prosiłam o mapkę.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers dostarczymy.
radny Andrzej Wałęga wiele mówiliśmy dzisiaj o drogach, dlatego chciałem powiedzieć, że najbliższa komisja spraw publicznych i drogownictwa właśnie temu tematowi będzie poświęcona i jako jej przewodniczący z każdej gminy zaproszę osobę, która będzie zorientowana w temacie dróg powiatowych znajdujących się na terenie poszczególnych gmin, jeśli nie to poproszę o pisemną informację, jak to wygląda z ich punktu widzenia i na podstawie tego komisja wypracuje wspólny plan i zwróci się do Rady Powiatu względem poszczególnych prac na poszczególnych drogach powiatowych.
radny Grzegorz Aleksander Trojanek czy ja do pana przewodniczącego mogę mieć prośbę, rozumiem że omówimy też to co zostało już na Zarządzie przyjęte dotyczące utrzymania zimowego dróg, bo to jest już gotowe.
radny Andrzej Wałęga tak, oczywiście.
radny Grzegorz Aleksander Trojanek wracam do tych dotacji i do wykonywania zadań własnych, wracam do tego mojego wniosku związanego z drogą powiatową i ewentualnie budową chodnika przez te dwie wsie w kierunku Czerniny, czy w związku z tym, że my mamy zadanie własne, rozumiem że to też byłoby zadanie własne, chodnik w Czerninie, czy nie można by w takim razie zwrócić się do gminy Góra z propozycją o sfinansowanie w 50% o pozyskanie środków, gdyż te wsie leżą na terenie gminy Góra, takie pytanie mi się rodzi, na resztę wniosków rozumiem, że dostanę szybką odpowiedź.
radny Mirosław Żłobiński mam pytanie do pana przewodniczącego na ostatnim posiedzeniu komisji oświaty radny Trojanek, poruszył sprawę obchodów 100 – lecia odzyskania niepodległości przez Polskę po tym został wysłany email do pana przewodniczącego
i chciałem się dowiedzieć jaka jest decyzja, jeśli decyzji nie ma, to kiedy ona zapadnie?
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers temat 100 – lecia jest faktem, myślę że samorządy i Starostwo Powiatowe tak samo będzie chciało uczcić jak każdą jedną uroczystość, nie ominie to powiatu.
radny Mirosław Żłobiński kiedy jakaś decyzja zapadnie? w tym tygodniu, w tym miesiącu?
radny Grzegorz Aleksander Trojanek to tak jak z sesją panie przewodniczący, z terminem sesji? przyznaję że nie skłamał pan, powiedział pan że w IV kwartale i jest.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers życie płynie, jest sytuacja i trzeba sesję zrobić
to się robi.
radny Grzegorz Aleksander Trojanek przypominam panie przewodniczący, że 100 – lecie odzyskania niepodległości, bez względu na to jak byśmy chcieli do tego podejść nie jest jakąś jedną z uroczystości to jest wydarzenie ważne, najważniejsze, dla każdego z nas, w całym kraju będą takie obchody, nie chciałbym, aby mnie wyprzedziła jakaś gmina i zorganizowała tę uroczystość a my się do niej tylko przyłączymy, są możliwości zwrócenia uwagi publicznej we wszystkich gminach naszego powiatu na osoby, które w jakiś tam szczególny sposób wyróżniły się w zagospodarowaniu, czy gospodarowaniu na tym terenie, warto te osoby
w jakiś sposób wyróżnić, odbyć uroczystości w szkołach, w placówkach wszystkich, żeby to było z naszej inspiracji powiatu my w tym emailu wypisaliśmy wszystkie instytucje, które widzimy, to byłoby nasze powiatowe, my byśmy się tym zajęli, mamy spory aparat powiatowy, sporo pracowników, którzy mogliby się do tego przyłączyć i tutaj mówię od razu że nie chodzi o to żeby np. któregoś z nas wyróżnić, bo to nie o to chodzi, my sami się wyróżnimy, ale chodzi o to żeby pomyśleć o takim ważnym wydarzeniu.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers myślę, że każde lecie ma jakąś ważną datę i nad nią trzeba się pochylić.
radna Teresa Frączkiewicz panie przewodniczący, ja nie oczekuję pana jakiś takich żartów na temat 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę i mówienie i mówienia, że
w jakimś nieokreślonym terminie, proszę określić, albo jest pan w stanie pomóc w jakiś sposób a jak nie, to spróbujemy się inaczej zorganizować, chodzi o powołanie grupy roboczej która się zajmie, dlatego że chodzi nam o to, żeby to był cykl różnych działań, występujemy
z inicjatywą a pan sobie żarty stroi.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers bardzo przepraszam, nie zauważyłem żebym sobie żarty stroił, ta rocznica jest ważną rocznicą, ten temat będzie ważnym tematem, myślę że Starostwo przedstawi jak to będzie miało wyglądać, jeśli są chęci to będziemy o tym rozmawiać.
radny Grzegorz Aleksander Trojanek proponuję, aby pan przewodniczący przesłuchał nagrania, jak się pan wypowiada i zobaczy pan, że jest tam parę rzeczy na które mógłby pan zwrócić uwagę w swoim wystąpieniu, bardzo o to proszę, zbliża się Dzień Edukacji Narodowej i ja mam zaproszenie i organizatorem jest wcale nie powiat dla swoich jednostek, oraz, oraz , jest burmistrz Góry oraz.
starosta Piotr Wołowicz oraz kto?
radny Grzegorz Aleksander Trojanek panie starosto, pan powinien być organizatorem dla naszych nauczycieli i placówek oświatowych takiej uroczystości, przypominam panu że
w przeszłości były takie uroczystości powiatowe.
starosta Piotr Wołowicz w przeszłości w ciągu ostatnich lat były to uroczystości wspólne, nie oraz, tylko gminy i powiatu i z tych wszystkich informacji, które z ostatnich lat mamy, były one pozytywnie ocenione przez większość nauczycieli, którzy chcą w tym uczestniczyć.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są pytania, nie widzę, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad.
Punkt 10
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers zamknął obrady XXI sesji Rady Powiatu Górowskiego.


Na tym protokół zakończono.


Protokołowała:
Anna Michalska
InspektorPlik do pobrania: sesja_2.10.2017_r..pdfMAPA STRONY NEWSLETTER NAPISZ DO STAROSTWA KANAŁ RSS LOGOWANIE
Serwis internetowy prowadzi: Starostwo Powiatowe w Górze, 56-200 Góra, ul. Mickiewicza 1, Tel. 65/544 39 00, faks 65/543 35 11, e-mail:sekretariat@powiatgora.pl Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.