Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.
AKTUALNOŚCI - POWIAT STRONA GŁÓWNA COFNIJ WYSZUKAJ KONTAKT

  • Zamknięcie przejazdu kolejowego w Kłodzie gm. Rydzyna
  • Wakacje o 2 dni dłuższe
  • Straciłeś kartę? Nie ryzykuj!
  • Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
  • Raport o stanie Powiatu Górowskiego za rok 2018
Aktualności - powiat

Aktualności - oświata

Aktualności - kultura

Aktualności - sportOświadczenie władz Powiatu Górowskiego w sprawie szpitala

W związku z rosnącym zainteresowaniem wyrażanym przez mieszkańców Powiatu Górowskiego w mediach społecznościowych dalszymi losami górowskiego szpitala oświadczamy, że informacje na temat aktualnej sytuacji prawnej budynku szpitala przekazujemy regularnie na sesjach Rady Powiatu Górowskiego. Niemniej jednak w związku ze zbilżającymi się wyborami do samorządu temat szpitala wrócił również do bieżącej dyskusji społecznej. Dlatego też chcielibyśmy przedstawić pełną wiedzę na temat faktycznej sytuacji szpitala

Zdjęcie: Oświadczenie władz Powiatu Górowskiego w sprawie szpitala


Od 2015 r. prowadzone są działania mające na celu wznowienie opieki medycznej w w/w nieruchomości jednak przewlekłość prowadzonych spraw sądowych powoduje, że możliwość działania jest ograniczona przez nieuregulowany status prawny budynków.

Nieruchomość, na której znajduje się budynek szpitala była własnością PCZ S.A. W dniu 7 maja 2015 r. nieruchomość została zbyta na rzecz PCZ Cefarmed sp. z o.o., a następnie w dniu 11 sierpnia 2015 na rzecz Polish Belgian Holding S.A. Syndyk PCZ S.A. 3 listopada 2015 r., wniósł przeciwko Polish Belgian Holding RASS S.A. o uznanie czynności prawnej sprzedaży ww. nieruchomości za bezskuteczną. Wyrokiem z dnia
31 marca 2017 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu ustalił bezskuteczność ww. umowy sprzedaży w stosunku do masy upadłości PCZ S.A. Przed uprawomocnieniem wyroku Polish Belgian Holding RASS S.A. kilkukrotnie wyrażał wolę przekazania ww. nieruchomości syndykowi. Ostatecznie jednak Polish Belgian Holding RASS S.A. wniosła apelację od ww. wyroku. W dniu 22 listopada 2017 r. została ogłoszona upadłość Polish Belgian Holding RASS S.A. W związku z tym postępowanie apelacyjne zostało najpierw zawieszone, a następnie do postępowania wstąpił syndyk Polish Belgian Holding RASS S.A.
Perturbacje sądowe oraz fakt nieuregulowania własności nieruchomości powoduje, iż mimo zawansowanych rozmów z potencjalnymi podmiotami zainteresowanymi wznowieniem opieki szpitalnej nie można rozpocząć żadnych działań. W momencie ostatecznego uregulowania własności możliwy będzie powrót do rozmów o nowym sposobie funkcjonowania szpitala.

Należy pamiętać, że górowski szpital w 2010 r. gdy likwidowano SP ZOZ był zadłużony na kwotę ponad 42 mln zł, które dzięki podjętym działaniom władz powiatu w dużej części zostały spłacone, a pozostałą część rozłożono na raty co umożliwiło normalne funkcjonowanie powiatu. Do tej sytuacji doprowadziły wieloletnie zaniedbania zarządzających szpitalem. Jako jeden z kilku przykładów złego zarządzania szpitalem należy wspomnieć o zarobkach dyrektora który pobierał wynagrodzenie w kwocie ponad 20 tys. zł gdy w tym czasie pielęgniarki zarabiały niewiele ponad 1 tys. zł a szpital zadłużał się z miesiąca na miesiąc.
Szpital górowski przed sprzedażą prywatnej firmie był spółką ze 100% udziałem Powiatu, która została oddłużona, a wszystkie zobowiązania przejął na siebie Powiat Górowski. Pomimo zmiany formy własności oraz osób zarządzających sytuacja finansowa zaczęła się ponownie pogarszać, co spowodowało powstawanie strat finansowych, które zagrażały istnieniu Powiatu, stąd też Rada Powiatu podjęła decyzję o sprzedaży udziałów spółki.
Decyzja ta wynikała z przeświadczenia, że Powiat nie będzie w stanie nie tylko inwestować w niezbędny nowy sprzęt medyczny i remonty budynku ale również nawet w bieżące funkcjonowanie szpitala. Jedynym racjonalnym wyjściem była sprzedaż podmiotowi posiadającemu zarówno doświadczenie jak i inne szpitale w swoich zasobach. W ten właśnie sposób właścicielem szpitala stała się spółka PCZ z Wrocławia. W 2015 roku spółka ta została doprowadzona do upadłości czego konsekwencją było zamknięcie szpitala m.in. w Górze. Wszystkie organa ścigania zajmujące się tą sprawą potwierdzają, że w momencie negocjacji i podpisywania umowy z tą firmą w 2013 r. działała ona w sposób właściwy i nie było żadnych podstaw do podważania jej wiarygodności. Oferta tej firmy była dla powiatu najkorzystniejsza a wybór innej tańszej oferty mógłby powodować dla osób podejmujących decyzje konsekwencje prawne.

W trakcie dyskusji na temat wyboru nowego właściciela szpitala przez kilka lat pojawiał się pomysł zaangażowania gmin tworzących powiat górowski w przejęcie udziałów w szpitalu. Należy zaznaczyć, że zadanie to nigdy nie było zadaniem gmin. Gminy mają wiele innych obowiązków związanych z zaspokajaniem potrzeb swoich mieszkańców. Poprzez przekazanie powiatom w momencie ich utworzenia w 1998 r. szpitali przyjęło się, że działalność szpitalna to zadanie własne powiatu. Gminy Niechlów i Jemielno stwierdzały wprost lub poprzez brak odpowiedzi, że nie widzą możliwości zaangażowania się w przejęcie szpitala. Gmina Wąsosz nie wykluczała takiej możliwości jednak bez konkretnych propozycji. Najbardziej zainteresowanym samorządem była Gmina Góra, która poprzez Burmistrz Irenę Krzyszkiewicz wielokrotnie potwierdzała chęć zaangażowania się w formułę samorządowej własności szpitala. Ostatecznie o decyzji sprzedaży prywatnej firmie przesądziło doświadczenie medyczne i zasoby kadrowe nowego podmiotu.

Starosta Górowski Piotr Wołowicz
Wicestarosta Paweł Niedźwiedź

MAPA STRONY NEWSLETTER NAPISZ DO STAROSTWA KANAŁ RSS LOGOWANIE
Serwis internetowy prowadzi: Starostwo Powiatowe w Górze, 56-200 Góra, ul. Mickiewicza 1, Tel. 65/544 39 00, faks 65/543 35 11, e-mail:sekretariat@powiatgora.pl Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.