Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.
AKTUALNOŚCI - POWIAT STRONA GŁÓWNA COFNIJ WYSZUKAJ KONTAKT

  • Spłonął dom wielorodzinny w Irządzach
  • Prowadzisz firmę i chcesz wiedzieć czy masz dług? Dowiesz się tego z listu z ZUS.
  • Prawie 15 tys. dodatków 500+ na Dolnym Śląsku
  • Jeśli urodziłaś się w 1953 - sprawdź czy możesz mieć wyższą emeryturę
  • Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2020 roku
Aktualności - powiat

Aktualności - oświata

Aktualności - kultura

Aktualności - sportUdzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 roku

Od 1 stycznia 2019 roku nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie będą przysługiwać osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej

Zdjęcie: Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 roku


Na terenie powiatu górowskiego funkcjonują 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Obydwa punkty mieszczą się w budynku położonym w Górze przy ul. Armii Polskiej 8 (dawna przychodnia) na II piętrze, pok. 316.

GÓRA
Adres pocztowy:
56-200 Góra, ul. Armii Polskiej 8 (dawna przychodnia), II piętro, pok. 316
telefon: 65/544 39 93
Pomoc prawna udzielana przez radcę prawnego i adwokata
poniedziałek - piątek: 11:00 -15:00

Pomoc prawna prowadzona przez organizację pozarządową – Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój”
udzielana przez radcę prawnego i adwokata
poniedziałek - środa: 7:00- 9:00, 18:00-20:00
piątek: 7:00-9:00, 15:00-17:00


WĄSOSZ
Adres pocztowy:
56-210 Wąsosz, ul. Zacisze 10D (Zespół Placówek Kultury) parter, pok. 5
Pomoc prawna prowadzona przez organizację pozarządową,
udzielana przez radcę prawnego i adwokata
czwartek: 14:00 - 18:00

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego musi złożyć pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną” o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym, lub
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu, lub
3) sporządzenie projektu pisma w sprawach o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie z kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.
Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu 65 544 39 00 (umożliwia się również dokonywanie zgłoszeń za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na adres: sekretariat@powiatgora.pl).
Organizacja pozarządowa świadczyć będzie nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w punkcie zlokalizowanym, w Górze w każdą ostatnią środę miesiąca, a w punkcie zlokalizowanym w Wąsoszu - w każdy ostatni czwartek miesiąca.
Więcej informacji o nieodpłatnej pomocy prawnej


Plik do pobrania: lista_-jednostek-nieodplatnego-poradnictwa_w_powiecie_gorowskim.pdfMAPA STRONY NEWSLETTER NAPISZ DO STAROSTWA KANAŁ RSS LOGOWANIE
Serwis internetowy prowadzi: Starostwo Powiatowe w Górze, 56-200 Góra, ul. Mickiewicza 1, Tel. 65/544 39 00, faks 65/543 35 11, e-mail:sekretariat@powiatgora.pl Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.