schemat

 

Schemat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Górze

Starosta

 • Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
 • Stanowisko ds. obrony cywilnej 
 • Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego
 • Pion Ochrony Informacji Niejawnych
 • Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 • Informatyk
 • Stanowisko ds. egzekucji administracyjnej
 • Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Wicestarosta

 • Wydział Budownictwa, Architektury i Ochrony Środowiska
 • Wydział Geodezji i Katastru
 • Wydział Komunikacji
 • Biuro Gospodarki Nieruchomościami
 • Stanowisko ds. zamówień publicznych
 • Stanowisko ds. utrzymania dróg
 • Stanowisko ds. zarządzania drogami
 • Geolog Powiatowy
 • Geodeta Powiatowy
 • Zespół ds. bieżącego utrzymania dróg

Sekretarz

 • Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych
 • Kancelaria Ogólna
 • Archiwista

Skarbnik

 • Wydział Finansowy