Warunkiem rozpoczęcia świadczenia usługi przez urząd jest prawidłowe wypełnienie formularza rezerwacji wizyty zamieszczonego na stronie internetowej www.powiatgora.pl
w zakładce „System kolejkowy”

1. Interesant w celu rozpoczęcia procesu rejestracji terminu wizyty poprzez stronę internetową powinien wykonać następujące czynności :
1) wejść na stronę internetową www.powiatgora.pl,
2) wybrać zakładkę „Starostwo Powiatowe”,
3) wybrać zakładkę „Wydział Komunikacji i Dróg”
4) wybrać zakładkę „System kolejkowy”,
5) wybrać zakładkę „Rezerwacja wizyt”,
6) wybrać interesującą go usługę z listy dostępnych usług w następujących grupach spraw:

A – Rejestracja pojazdów

A1 - REJESTRACJA, przerejestrowanie, wyrejestrowanie (demontaż pojazdu),
       WYMIANA DOWODU ze względu na brak miejsca na badania techniczne,
       WTÓRNIKI dokumentów i tablic
A2 - ODBIÓR stałego/zatrzymanego dowodu rejestracyjnego,
        SPRZEDAŻ POJAZDU (zgłoszenie zbycia)
A3 - dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym (GAZ/HAK/VAT), zgłoszenie zmian konstrukcyjnych, czasowe wycofanie pojazdu z ruchu/przywrócenie
po wycofaniu

B – Prawa jazdy

B1 - wydanie profilu kandydata na kierowcę
B2 - wymiana, odbiór i zapłata za prawo jazdy,
wydanie zezwolenia do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych
B3 - orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów,
skierowanie na badanie lekarskie psychologiczne

7) wybrać z kalendarza datę wizyty – dostępne terminy oznaczone są kolorem zielonym,
8) wybrać godzinę wizyty – godziny uwidocznione są w rozwinięciu terminu ,
9) wprowadzić kod bezpieczeństwa z ilustracji,
10) zweryfikować poprawność wprowadzonych danych,
11) zatwierdzić wprowadzone dane i kliknąć przycisk „wyślij”
12) po zarezerwowaniu przez system wybranego terminu i godziny wizyty, zostanie wygenerowany 6-cyfrowy kod rezerwacji, który zostanie udostępniony usługobiorcy.

2. W dniu realizacji wybranej usługi, interesant potwierdza swoje przybycie do Urzędu poprzez wprowadzenie przydzielonego kodu rezerwacji poprzez naciśnięcie przycisku „Mam rezerwację” znajdującego się w automacie biletowym i wprowadzeniu 6 – cyfrowego kodu, po czym, po zatwierdzeniu wyżej wymienionej operacji, otrzymuje wydruk w formie biletu, który upoważnia go do rozpatrzenia sprawy w Wydziale Komunikacji i Dróg.

 

Zarządzenie Starosty Górowskiego

Zarządzenie nr 2/2019 Starosty Górowskiego z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie świadczenia usługi dostępu do systemu kolejkowego drogą elektroniczną

 


Zarządzenie nr 2/2019 Starosty Górowskiego z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie świadczenia usługi dostępu do systemu kolejkowego drogą elektroniczną ustala regulamin świadczenia usługi dostępu do systemu kolejkowego drogą elektroniczną w Wydziale Komunikacji i Dróg w Starostwie Powiatowym w Górze.
Treść zarządzenia i regulaminu znajduje się w poniżej załączonych plikach pdf.

Plik do pobrania: 01_zarzadzenie_starosty_gorowskiego.pdf
Plik do pobrania: 02_regulamin.pdf

Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iodo@amt24.biz