Eugeniusz Jaworski – Robotnik gospodarczy ds. robót drogowych
Andrzej Gumiński - Robotnik gospodarczy ds. robót drogowych
Eugeniusz Sawicki - Robotnik gospodarczy ds. robót drogowych
Bogdan Bakacz - Robotnik gospodarczy ds. robót drogowych
Piotr Filipiak - Robotnik gospodarczy ds. robót drogowych
Sebastian Guszcza - Robotnik gospodarczy ds. robót drogowych
Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iodo@amt24.biz