Gminy
Góra, Wąsosz, Niechlów, Jemielno

Sułów Wielki nr 8
56-210 Wąsosz

tel: 508 254 478

Więcej informacji o parafii

Kościół filialny

pw.
Narodzenia NMP
w Giżynie

 

Kościół parafialny pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Sułowie Wielkim

 

Kościół wzniesiony ok.1617 r. na miejscu XV wiecznego kościoła.
W latach 1656-1673 w miejsce katolickiego kościoła wybudowano nowy, protestancki, zostawiając wcześniejszą wieżę.
Dalsze modernizacje kościoła miały miejsce w XIX i XX w.
W latach 1911-1913 odbudowano wieżę. W 1935 r. wymieniono pokrycie dachu. Podczas prac renowacyjnych w latach 60. XX w. wnętrze straciło wiele ze swego protestanckiego charakteru.

Kościół drewniany o konstrukcji szkieletowej szachulcowej, założony na planie krzyża greckiego.
W całości rozmieszczone są otwory okienne, w dwóch kondygnacjach. Część okien w górnej kondygnacji jest większa i ma formę prostokątów stojących ze ściętymi górnymi narożnikami. Dolne okna są mniejsze.
Dachy o dwóch krzyżujących się kalenicach kryte są gontem.
Wieża przybudowana do nawy od zach. ma dwie kondygnacje szachulcowe, część górna jest węższa, drewniana szalowana, z dachem namiotowym ostrym, krytym gontem, zwieńczona krzyżem na kuli.
Wnętrzu tynkowane, nakryte deskowanymi stropami, wypełnione dwoma kondygnacjami empor wspartych na drewnianych słupach.
Z wyposażenia zachował się późnogotycki ołtarz w formie rzeźbionego tryptyku z 1498 r., barokowa ambona z 1674 r., prospekt organowy oraz XVII wieczne ławki.
Ołtarz został poddany barokowej obróbce na przełomie XVII i XVIII w. Znajdują się tam rzeźby Marii z Dzieciątkiem, św. Barbary i św. Katarzyny. W awersach widać św. Małgorzatę i św. Dorotę. Na cokole rzeźby św. Doroty widać datę 1498. Zwieńczenie ołtarza stanowi malowany pejzaż architektoniczny, z dominującym nad nim zamkiem z wieżą obronną.
Ambona zbudowana jest na rzucie wieloboku, z pięcioma ściankami trójsferowymi. Część centralna to obraz przedstawiający św. Jana Ewangelistę, Chrystusa nauczającego w łodzi, św. Łukasza, św. Marka i św. Mateusza. Pod obrazem znajduje się kartusz. Na parapecie schodów znajdują się wyobrażenia św. Piotra i św. Pawła.
Prospekt organowy w formie trójdzielnej szafy pochodzi z początku XVIII w.
Do wyposażenia wnętrza zalicza się również lożę kolatorską z malowanym orłem Piastów śląskich.

30 czerwca 1961 r. kościół został wpisany do rejestru zabytków pod numerem A/1106/898

Obecnie jest to kościół parafialny rzymskokatolickiej parafii p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Sułowie Wielkim - dekanat Góra - wschód.

Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iod@powiatgora.pl