Od dnia 01.07.2017 r. nocna i świąteczna opieka zdrowotna dla pacjentów powiatu górowskiego jest prowadzona w Górze przy ul. Armii Polskiej 8 (dawna przychodnia) przez Nowy Szpital we Wschowie.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna Góra - Informacja Nowy Szpital
Nocna i świąteczna opieka jest przedłużeniem opieki lekarskiej i pielęgniarskiej podstawowej opieki zdrowotnej (lekarza rodzinnego). Pomoc świadczona jest codziennie po godzinach pracy przychodni lekarza rodzinnego, od godziny 18.00 do godz. 8.00 rano następnego dnia a w soboty, niedziele, dni świąteczne i ustawowo wolne od pracy całodobowo.
Pacjenci przyjmowani są w budynku dawnej przychodni przy ul. Armii Polskiej 8 w Górze.

Telefon kontaktowy:
Pielęgniarka, tel. 504 897 632
Lekarz, tel. 510 106 578

Pacjent może skorzystać z POZN w przypadku:
• nagłego zachorowania,
• nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
• gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Skorzystanie ze świadczeń POZ w nocy i w święta uzasadniają między innymi:
• zaostrzenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością);
• infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką (wyższą niż 39°C), szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku;
• bóle brzucha, nieustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych;
• bóle głowy, nieustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych;
• lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku;
• nagłe bóle krzyża, kręgosłupa, stawów, kończyn itp.
• zaburzenia psychiczne (z wyjątkiem agresji lub dokonanej próby samobójczej - wtedy należy wezwać pogotowie ratunkowe).

W ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej nie można uzyskać:
• wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem,
• recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym,
• rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia

Wizyty domowe w ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej.
W godzinach pracy nocnej i świątecznej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej można telefonicznie umówić się na wizytę domową lekarza, jeśli nie jest możliwe przybycie pacjenta do poradni. Pielęgniarska opieka wyjazdowa zapewnia również ciągłość pielęgnacyjnych i pielęgniarskich zabiegów leczniczych np. zastrzyki, zmiana opatrunków, itp.

Informacja za: Nowy Szpital

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna - informacja NFZ


Zasady korzystania z Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 do 8.00 dnia następnego.

Pomoc świadczona jest w punktach nocnej opieki i nie jest związana z lekarzem podstawowej opieki zdrowotne, do którego jesteśmy zapisani. Ubezpieczeni w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia mogą korzystać z pomocy dowolnego punktu nocnej opieki. Informację o tym, gdzie w danym rejonie sprawowana jest nocna i świąteczna opieka lekarska i pielęgniarska, pacjent może uzyskać u swojego lekarza POZ, we właściwym oddziale wojewódzkim NFZ lub jego delegaturze.

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki lekarskiej są bezpłatne (dla osób ubezpieczonych) i udzielane bez skierowania.

Dyżurujący w przychodni lekarz udziela porad:

w warunkach ambulatoryjnych,
w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych)
telefonicznie.

W dni ustawowo wolne od pracy, po godzinie 18.00 pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżurującego w POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia. Zabiegi te mogą być wykonywane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta.

Pogotowie ratunkowe - numer alarmowy - 999 lub 112 - zawsze, kiedy wydaje nam się, że nasze lub czyjeś życie jest zagrożone, należy bezwzględnie telefonować pod numer alarmowy pogotowia ratunkowego.

Karetka wyposażona w specjalistyczny sprzęt ma fachowy zespół ratowniczy, który szybko dojedzie pod wskazany adres. Przyjmujący zgłoszenie dyspozytor potrafi ocenić czy stan zdrowia pacjenta wymaga wysłania karetki, czy też odesłania do nocnej opieki wyjazdowej lub ambulatoryjnej.

Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iod@powiatgora.pl