Flora Powiatu Górowskiego zawiera wiele gatunków chronionych i rzadkich. Bogaty i cenny świat roślinny Powiatu Górowskiego wynika ze szczególnych walorów terenu, na jakim jest położony.

 

Szczególnie wartościowe gatunki roślin występują w dolinach rzecznych i na terenach podmokłych takie jak: salwinia pływająca, kotewka orzech wodny, grzybienie białe, grążel żółty, arcydzięgiel nadbrzeżny a także występujące w lasach: lilia złotogłów, miodownik melisowaty, kruszczyk połabski, kruszczyk szerokolistny.
Wiele występujących w powiecie gatunków nie jest objęta ochroną prawną, ale są rzadkie i godne ochrony. Na szczególnie cennych łąkach zalewowych spotkamy: selernicę żyłkowaną, czosnek kątowy, wilczomlecz błotny, tarczycę oszczepowatą, przełącznik długolistny. Lista ta nie wyczerpuje wszystkich rzadkich i chronionych roślin, ale tylko najcenniejsze gatunki wymagające szczególnej troski. Pełniejsze rozpoznanie zasobów przyrody zostało dokonane w Gminie Góra i Jemielno w wyniku waloryzacji przyrodniczej.

Poniżej zamieszczono wykaz zagrożonych, rzadkich i chronionych gatunków roślin naczyniowych na obszarze powiatu, poszczególnych gminach Powiatu Górowskiego w układzie nazwa gatunkowa polska i łacińska, rejon występowania,  miejscowość, w której zlokalizowany jest dany gatunek rośliny oraz statut.

1. Ciemiężyk drobnokwiatowy (Vincetoxicum hirundinaria);  Góra -Ryczeń, Zawieście ; Rzadki w gminie
2. Cis pospolity (Taxus baccata); Góra - Ślubów ; Rzadki w regionie, Rc
3. Czarci kęs łąkowy (Succia pratensis); Góra - Glinka; Rzadki w gminie
4. Goryczka wąskolistna (Gentiana pneumonanthe); Góra - Glinka; CzL, RC
5. Groszek błotny (Lathyrus palustris); Góra - Ryczeń,Osetno,Glinka; CzL
6. Grzybienie białe (Nymphaea alba); Góra - Ryczeń;  Rzadki w gminie, RC
7. Klon polny (Acer campestre); Góra - W rozproszeniu w całej gminie; Rzadki w regionie
8. Kokorycz pusta (Corydalis cava); Góra, Okolice Góry; Rzadki w gminie
9. Kokorycz wątła (Corydalis intermedia); Góra - Zawieście; Rzadki w regionie
10. Kosaciec syberyjski (Iris sibirica); Góra - Ryczeń; CzL, RC
11. Lilia złotogłów (Lilium martagon); Góra - Ryczeń; Zagrożony w regionie, RC
12. Listera jajowata (Listera ovata); Góra - Ryczeń; Zagrożony w regionie, RC
13. Miodownik melisowaty (Melittis melissophyllum); Góra - Ryczeń; Zagrożony w regionie, RC
14. Nasięźrzał pospolity (Ophiogloossum vulgatum); Góra - Glinka; Zagrożony w regionie
15. Paprotka zwyczajna (Polypodium vulgare); Góra - Ryczeń; RC
16. Przełącznik długolistny (Veronica longifolia); Góra -Ryczeń,Osetno; Rzadki w gminie
17. Przylaszczka pospolita (Hepatica nobilis); Góra - Okolice Góry; Rzadka w gminie, Rc
18. Róża francuska (Rosa gallica); Góra - Ryczeń; CzK
19. Skrzyp zimowy (Equisetum hyemale); Góra - Osetno; Rzadki w gminie
20. Stoplamek szerokolistny (Dactylorhiza majalis); Góra - Włodków Górny; Zagrożony w regionie, RC
21. Tarczyca oszczepowata (Scutellaria hastifolia); Góra; Ryczeń, Osetno; Rzadki w gminie
22. Topola czarna (Populus nigra); Góra - Nad Baryczą i Odrą;  Rzadki w regionie
23. Wiciokrzew pomorski (Lonicera periclymenum); Góra - Gola Górowska; Zagrożony w regionie, Rc
24. Wilczomlecz błotny (Euphorbia palustris);  Góra ,Jemielno, Niechlów Nad Baryczą i Odrą; Rzadki w regionie
25. Wełnianka wąskolistna (Eriophorum angustifolium); Góra - Glinka;  Rzadka w gminie
26. Wierzba rokita (Salix rosmarinifolia); Góra, Okolice Śląskiego Rowu i Kanału Głównego; Rzadka w gminie
27. Zanokcica murowa (Asplenium ruta- muraria); Góra, Osteno;  Rzadka w gminie
28. Bluszcz pospolity (Hederá helix ); Góra;  RC
29. Centuria zwyczajna (Centaurium erythraea); Góra;  Rc
30. Goździk kartuzek (Dianthus carthusianorum); Góra;   Rc
31. Goździk kropkowany (Dianthus deltoides); Góra;  Rc
32. Grążel żółty (Nuphar lutea); Góra;  RC
33. Kalina koralowa (Viburnum opulus); Góra;  Rc
34. Kocanki piaskowe (Helichrysum arenarium); Góra ;Rc
35. Konwalia majowa (Convallaria majalis); Góra;  Rc
36. Kruszczyk szerokolistny (Epipactis helleborine); Góra;  RC
37. Kruszyna pospolita (Frangula alnus); Góra; Rc
38. Pierwiosnka lekarska (Primula veris); Góra;  Rc
39. Porzeczka czarna (Ribes nigrum); Góra;  Rc
Objaśnienia:
RC - roślina pod ochroną ścisłą,
Rc - roślina pod ochroną częściową
CzL - Czerwona lista roślin naczyniowych zagrożonych w Polsce
CzK - Polska czerwona księga roślin

Rośliny zagrożone i rzadkie w gminie Góra
Status zagrożenia liczba gatunków
Gatunki z Polskiej czerwonej księgi roślin 1
Gatunki z Czerwonej listy roślin naczyniowych zagrożonych w Polsce 3
Gatunki rzadkie w regionie 11
gatunki rzadkie w gminie 12
Razem:
27
Rośliny chronione w gminie Góra:
Status zagrożenia liczba gatunków
Rośliny objęte ścisłą ochroną gatunkową 11
Rośliny objęta częściową ochroną gatunkową 12
Razem: 23
 
Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iod@powiatgora.pl