Dane do faktury:

Nabywca: Powiat Górowski
56-200 Góra, ul. Mickiewicza 1
NIP 693-19-57-453
Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Górze
56-200 Góra, ul. Mickiewicza 1

 

Konta bankowe


Bankową obsługę Powiatu Górowskiego i jego jednostek organizacyjnych prowadzi Santander Bank Polska SA z siedzibą we Wrocławiu.
www.dnb.pl

Powiat Górowski:
74 1090 1261 0000 0001 4969 8519

Starostwo Powiatowe w Górze:
36 1090 1261 0000 0001 4969 8718

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami:
79 1090 1261 0000 0001 4969 8720


Skarb Państwa - użytkowanie wieczyste:
25 1090 1261 0000 0001 4969 8722

Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iod@powiatgora.pl