Pomniki przyrody na terenie Powiatu Górowskiego
Poniżej zamieszczono wykaz pomników przyrody w poszczególnych gminach Powiatu Górowskiego w układzie liczba porządkowa, miejscowość, w której zlokalizowany jest dany Pomnik Przyrody, jego nazwa oraz dokument go powołujący.

Gmina Góra:
1.  Kłoda Górowska -  Dąb szypułkowy (Quercus robur)
Rozporządzenie Nr 9/98 Wojewody Leszczyńskiego z dnia 8 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Lesz. Nr 40 poz. 254)
2. Czernina Dolna - Dąb szypułkowy (Quercus robur)
Rozporządzenie Nr 9/98 Wojewody Leszczyńskiego z dnia 8 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Lesz. Nr 40 poz. 254)
3. Czernina Dolna - Dąb szypułkowy (Quercus robur)
Rozporządzenie Nr 9/98 Wojewody Leszczyńskiego z dnia 8 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Lesz. Nr 40 poz. 254)
4. Czernina Dolna - Buk pospolity (Fagus sylvatica)
Rozporządzenie Nr 9/98 Wojewody Leszczyńskiego z dnia 8 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Lesz. Nr 40 poz. 254)
5. Wierzowice Wielkie - Lipa drobnolistna (Tilia cordata)
Rozporządzenie Nr 9/98 Wojewody Leszczyńskiego z dnia 8 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Lesz. Nr 40 poz. 254)
6. Wierzowice Wielkie - Wiąz szypułkowy (Ulmus laevis)
Rozporządzenie Nr 9/98 Wojewody Leszczyńskiego z dnia 8 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Lesz. Nr 40 poz. 254)
7. Wierzowice Wielkie - Platan klonolistny (Platanus x acerifolia)
Rozporządzenie Nr 9/98 Wojewody Leszczyńskiego z dnia 8 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Lesz. Nr 40 poz. 254)
8. Wierzowice Wielkie - Dąb szypułkowy (Quercus robur)
Rozporządzenie Nr 9/98 Wojewody Leszczyńskiego z dnia 8 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Lesz. Nr 40 poz. 254)
9. Wierzowice Wielkie - Dąb szypułkowy (Quercus robur)
Rozporządzenie Nr 9/98 Wojewody Leszczyńskiego z dnia 8 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Lesz. Nr 40 poz. 254)
10. Wierzowice Wielkie - Dąb szypułkowy (Quercus robur)
Rozporządzenie Nr 9/98 Wojewody Leszczyńskiego z dnia 8 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Lesz. Nr 40 poz. 254)
11. Wierzowice Wielkie - Dąb szypułkowy (Quercus robur)
Rozporządzenie Nr 9/98 Wojewody Leszczyńskiego z dnia 8 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Lesz. Nr 40 poz. 254)
12. Wierzowice Wielkie - Dąb szypułkowy (Quercus robur)
Rozporządzenie Nr 9/98 Wojewody Leszczyńskiego z dnia 8 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Lesz. Nr 40 poz. 254)
13. Wierzowice Wielkie - Dąb szypułkowy (Quercus robur)
Rozporządzenie Nr 9/98 Wojewody Leszczyńskiego z dnia 8 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Lesz. Nr 40 poz. 254)
14. Wierzowice Wielkie - Dąb szypułkowy (Quercus robur)
Rozporządzenie Nr 9/98 Wojewody Leszczyńskiego z dnia 8 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Lesz. Nr 40 poz. 254)
15. Wierzowice Wielkie  - Dąb szypułkowy (Quercus robur) 
Rozporządzenie Nr 9/98 Wojewody Leszczyńskiego z dnia 8 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Lesz. Nr 40 poz. 254)
16. Wierzowice Wielkie - Dąb szypułkowy (Quercus robur)
Rozporządzenie Nr 9/98 Wojewody Leszczyńskiego z dnia 8 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Lesz. Nr 40 poz. 254)
17. Wierzowice Wielkie - Dąb szypułkowy (Quercus robur)
Rozporządzenie Nr 9/98 Wojewody Leszczyńskiego z dnia 8 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Lesz. Nr 40 poz. 254)
18. Góra - Dąb szypułkowy (Quercus robur)
Rozporządzenie Nr 9/98 Wojewody Leszczyńskiego z dnia 8 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Lesz. Nr 40 poz. 254)
19. Góra - Dąb szypułkowy (Quercus robur)
Rozporządzenie Nr 9/98 Wojewody Leszczyńskiego z dnia 8 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Lesz. Nr 40 poz. 254)
20. Kruszynie - Dąb szypułkowy (Quercus robur)
Rozporządzenie Nr 9/98 Wojewody Leszczyńskiego z dnia 8 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Lesz. Nr 40 poz. 254)
21. Kruszyniec - Dąb szypułkowy (Quercus robur)
Rozporządzenie Nr 9/98 Wojewody Leszczyńskiego z dnia 8 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Lesz. Nr 40 poz. 254)
22. Kruszyniec - Dąb szypułkowy (Quercus robur)
Rozporządzenie Nr 9/98 Wojewody Leszczyńskiego z dnia 8 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Lesz. Nr 40 poz. 254)
23. Czernina - Lipa drobnolistna (Tilia cordata)
Rozporządzenie Nr 9/98 Wojewody Leszczyńskiego z dnia 8 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Lesz. Nr 40 poz. 254)
24. Czernina - Dąb szypułkowy (Quercus robur)
Uchwała Nr XXVI/162/08 Rady Miejskiej w Górze z dnia 18 września 2008 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody. (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 272 poz. 2923)
25. Radosław - Dąb szypułkowy (Quercus robur)
Uchwała Nr XXVI/162/08 Rady Miejskiej w Górze z dnia 18 września 2008 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody. (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 272 poz. 2923)
26. Strumienna - Dąb szypułkowy (Quercus robur)
Uchwała Nr XXVI/162/08 Rady Miejskiej w Górze z dnia 18 września 2008 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody. (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 272 poz. 2923)
27. Zawieścice 191 g - Dąb szypułkowy (Quercus robur)
Uchwała Nr XXVI/162/08 Rady Miejskiej w Górze z dnia 18 września 2008 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody. (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 272 poz. 2923)
28. Brzeżany 115 f - Dąb szypułkowy (Quercus robur)
Uchwała Nr XXVI/162/08 Rady Miejskiej w Górze z dnia 18 września 2008 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody. (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 272 poz. 2923)
29. Brzeżany 115 f  - Dąb szypułkowy (Quercus robur)
Uchwała Nr XXVI/162/08 Rady Miejskiej w Górze z dnia 18 września 2008 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody. (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 272 poz. 2923)
30. Ryczeń - Buk zwyczajny (Fagus sylvatica)
Uchwała Nr XXVI/162/08 Rady Miejskiej w Górze z dnia 18 września 2008 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody. (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 272 poz. 2923)
31. Ryczeń - Wiąz szypułkowy (Ulmus laevis)
Uchwała Nr XXVI/162/08 Rady Miejskiej w Górze z dnia 18 września 2008 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody. (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 272 poz. 2923)
32. Ślubów - Aleja Platanowa - Platan klonolistny (Platanus x acerifolia) - 11 drzew
Uchwała Nr XXVI/162/08 Rady Miejskiej w Górze z dnia 18 września 2008 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody. (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 272 poz. 2923)

Gmina Jemielno:
1. Daszów - Dąb szypułkowy (Quercus robur), okazała równomiernie rozwinięta korona i wiek
Rozporządzenie Nr 9/98 Wojewody Leszczyńskiego z dnia 8 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Lesz. Nr 40 poz. 254)
2. Jemielno - Lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos L.), okazła korona i wiek
Rozporządzenie Nr 9/98 Wojewody Leszczyńskiego z dnia 8 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Lesz. Nr 40 poz. 254)
3. Jemielno - Dąb szypułkowy (Quercus robur, okazała równomiernie rozwinięta
korona i wiek
Uchwała Nr XXXI/192/05 Rady Gminy Jemielno z dnia 31 marzec 2005 r.
4. Daszów - Dąb szypułkowy (Quercus robur, okazała równomiernie rozwinieta korona i wiek
Uchwała Nr XXXI/192/05 Rady Gminy Jemielno z dnia 31 marzec 2005 r.
5. Daszów - Dąb szypułkowy (Quercus robur, okazała równomiernie rozwinieta korona i wiek
Uchwała Nr XXXI/192/05 Rady Gminy Jemielno z dnia 31 marzec 2005 r.

Gmina Niechlów:
1. Niechlów - Dąb szypułkowy (Quercus robur)
Rozporządzenie Nr 9/98 Wojewody Leszczyńskiego z dnia 8 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Lesz. Nr 40 poz. 254)
2. Niechlów - Sosna pospolita (Pinus silvestris)
Rozporządzenie Nr 9/98 Wojewody Leszczyńskiego z dnia 8 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Lesz. Nr 40 poz. 254)

Gmina Wąsosz:
1. Bartków - Dąb szypułkowy (Quercus robur), wiek ok. 180-260 lat
Uchwała Nr XXIV/122/04 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 10 listopada 2004 r. W sprawie uznania za pomnik przyrody
2. Bartków - Dąb szypułkowy (Quercus robur), wiek ok. 180-260 lat
Uchwała Nr XXIV/122/04 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 10 listopada 2004 r. W sprawie uznania za pomnik przyrody
3. Pobiel - Dąb szypułkowy (Quercus robur),wiek ok. 180-260 lat
Uchwała Nr XXIV/122/04 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 10 listopada 2004 r. W sprawie uznania za pomnik przyrody
4. Pobiel - Dąb szypułkowy (Quercus robur),wiek ok. 180-260 lat
Uchwała Nr XXIV/122/04 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 10 listopada 2004 r. W sprawie uznania za pomnik przyrody
5. Pobiel - Klon jawor (Acer pseudoplatanus), wiek ok. 180-260 lat
Uchwała Nr XXIV/122/04 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 10 listopada 2004 r. W sprawie uznania za pomnik przyrody
6. Wąsosz - Dąb szypułkowy (Quercus robur),wiek ok. 160 lat
Uchwała Nr XXXVI/182/05 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 16 grudnia 2005 r. W sprawie uznania za pomnik przyrody
7. Wiklina - Buk pospolity (Fagus sylvatica),wiek ok. 280 lat
Rozporządzenie Nr 9/98 Wojewody Leszczyńskiego z dnia 8 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Lesz. Nr 40 poz. 254)
8. Wiklina - Buk pospolity (Fagus sylvatica),wiek ok. 220 lat
Rozporządzenie Nr 9/98 Wojewody Leszczyńskiego z dnia 8 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Lesz. Nr 40 poz. 254)
9. Wiklina - Buk pospolity (Fagus sylvatica),wiek ok. 220 lat
Rozporządzenie Nr 9/98 Wojewody Leszczyńskiego z dnia 8 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Lesz. Nr 40 poz. 254)
10. Wiklina - Buk pospolity (Fagus sylvatica),wiek ok. 200 lat
Rozporządzenie Nr 9/98 Wojewody Leszczyńskiego z dnia 8 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Lesz. Nr 40 poz. 254)
11. Wiklina - Dąb szypułkowy (Quercus robur),wiek ok. 450 lat
Rozporządzenie Nr 9/98 Wojewody Leszczyńskiego z dnia 8 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Lesz. Nr 40 poz. 254)
12. Wiklina - Dąb szypułkowy (Quercus robur),wiek ok. 400 lat
Rozporządzenie Nr 9/98 Wojewody Leszczyńskiego z dnia 8 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Lesz. Nr 40 poz. 254)
13. Wiklina - Dąb szypułkowy (Quercus robur),wiek ok. 400 lat
Rozporządzenie Nr 9/98 Wojewody Leszczyńskiego z dnia 8 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Lesz. Nr 40 poz. 254)
14. Wiklina - Dąb szypułkowy (Quercus robur),wiek ok. 400 lat
Rozporządzenie Nr 9/98 Wojewody Leszczyńskiego z dnia 8 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Lesz. Nr 40 poz. 254)
15. Wiklina - Dąb szypułkowy (Quercus robur),wiek ok. 380 lat
Rozporządzenie Nr 9/98 Wojewody Leszczyńskiego z dnia 8 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Lesz. Nr 40 poz. 254)
16. Wiklina - Dąb szypułkowy (Quercus robur),wiek ok. 380 lat
Rozporządzenie Nr 9/98 Wojewody Leszczyńskiego z dnia 8 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Lesz. Nr 40 poz. 254)
17. Wiklina - Dąb szypułkowy (Quercus robur),wiek ok. 320 lat
Rozporządzenie Nr 9/98 Wojewody Leszczyńskiego z dnia 8 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Lesz. Nr 40 poz. 254)
18. Wiklina - Dąb szypułkowy (Quercus robur),wiek ok. 320 lat
Rozporządzenie Nr 9/98 Wojewody Leszczyńskiego z dnia 8 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Lesz. Nr 40 poz. 254)
19. Wiklina - Dąb szypułkowy (Quercus robur),wiek ok. 320 lat
Rozporządzenie Nr 9/98 Wojewody Leszczyńskiego z dnia 8 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Lesz. Nr 40 poz. 254)
20. Wiklina - Dąb szypułkowy (Quercus robur),wiek ok. 310 lat
Rozporządzenie Nr 9/98 Wojewody Leszczyńskiego z dnia 8 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Lesz. Nr 40 poz. 254)
21. Wiklina - Dąb szypułkowy (Quercus robur),wiek ok. 290 lat
Rozporządzenie Nr 9/98 Wojewody Leszczyńskiego z dnia 8 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Lesz. Nr 40 poz. 254)
22.Wiklina - Dąb szypułkowy (Quercus robur),wiek ok. 290 lat
Rozporządzenie Nr 9/98 Wojewody Leszczyńskiego z dnia 8 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Lesz. Nr 40 poz. 254)
23. Wiklina - Dąb szypułkowy (Quercus robur),wiek ok. 290 lat
Rozporządzenie Nr 9/98 Wojewody Leszczyńskiego z dnia 8 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Lesz. Nr 40 poz. 254)
24. Wiklina - Sosna wejmutka (Pinus strobus),wiek ok. 290 lat
Rozporządzenie Nr 9/98 Wojewody Leszczyńskiego z dnia 8 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Lesz. Nr 40 poz. 254)
25.Wiklina - Wiąz szypułkowy (Ulmus laevis),wiek ok. 270 lat
Rozporządzenie Nr 9/98 Wojewody Leszczyńskiego z dnia 8 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Lesz. Nr 40 poz. 254)
26. Wiklina - Lipa drobnolistna (Tilia cordata),wiek ok. 220 lat
Rozporządzenie Nr 9/98 Wojewody Leszczyńskiego z dnia 8 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Lesz. Nr 40 poz. 254)
27. Wiklina - Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior), wiek ok. 230 lat
Rozporządzenie Nr 9/98 Wojewody Leszczyńskiego z dnia 8 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Lesz. Nr 40 poz. 254)
28. Wiklina - Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior), wiek ok. 230 lat
Rozporządzenie Nr 9/98 Wojewody Leszczyńskiego z dnia 8 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Lesz. Nr 40 poz. 254)
29. Wiklina - Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior), wiek ok. 200 lat
Rozporządzenie Nr 9/98 Wojewody Leszczyńskiego z dnia 8 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Lesz. Nr 40 poz. 254)
30. Wiklina - Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior), wiek ok. 200 lat
Rozporządzenie Nr 9/98 Wojewody Leszczyńskiego z dnia 8 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Lesz. Nr 40 poz. 254)
31. Wiklina - Grab pospolity (Carpinus betulus), wiek ok. 300 lat
Rozporządzenie Nr 9/98 Wojewody Leszczyńskiego z dnia 8 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Lesz. Nr 40 poz. 254)
32. Wiklina - Grab pospolity (Carpinus betulus), wiek ok. 240 lat
Rozporządzenie Nr 9/98 Wojewody Leszczyńskiego z dnia 8 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Lesz. Nr 40 poz. 254)
33. Wiklina - Żywotnik zachodni (Thuja occidentalis), wiek ok. 180 lat
Rozporządzenie Nr 9/98 Wojewody Leszczyńskiego z dnia 8 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Lesz. Nr 40 poz. 254)
34. Wąsosz - Dąb szypułkowy (Quercus robur),wiek ok. 380 lat
Rozporządzenie Nr 9/98 Wojewody Leszczyńskiego z dnia 8 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Lesz. Nr 40 poz. 254)
35. Czeladź Wielka - Dąb szypułkowy (Quercus robur),wiek ok. 350 lat
Rozporządzenie Nr 9/98 Wojewody Leszczyńskiego z dnia 8 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Lesz. Nr 40 poz. 254)
36. Czeladź Wielka - Dąb szypułkowy (Quercus robur),wiek ok. 280 lat
Rozporządzenie Nr 9/98 Wojewody Leszczyńskiego z dnia 8 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Lesz. Nr 40 poz. 254)
37. Czeladź Wielka - Dąb szypułkowy (Quercus robur),wiek ok. 270 lat
Rozporządzenie Nr 9/98 Wojewody Leszczyńskiego z dnia 8 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Lesz. Nr 40 poz. 254)
38. Czeladź Wielka - Lipa drobnolistna (Tilia cordata),wiek ok. 240 lat
Rozporządzenie Nr 9/98 Wojewody Leszczyńskiego z dnia 8 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Lesz. Nr 40 poz. 254)
39. Czeladź Wielka - Lipa drobnolistna (Tilia cordata),wiek ok. 280 lat
Rozporządzenie Nr 9/98 Wojewody Leszczyńskiego z dnia 8 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Lesz. Nr 40 poz. 254)
40. Czeladź Wielka - Buk pospolity (Fagus sylvatica),wiek ok. 220 lat
Rozporządzenie Nr 9/98 Wojewody Leszczyńskiego z dnia 8 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Lesz. Nr 40 poz. 254)
41. Czeladź Wielka - Buk pospolity (Fagus sylvatica),wiek ok. 180 lat
Rozporządzenie Nr 9/98 Wojewody Leszczyńskiego z dnia 8 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Lesz. Nr 40 poz. 254)
42. Czeladź Wielka - Platan klonolistny (Platanus x acerifolia), wiek ok. 260 lat
Rozporządzenie Nr 9/98 Wojewody Leszczyńskiego z dnia 8 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Lesz. Nr 40 poz. 254)
43. Lechitów - Platan klonolistny (Platanus xacerifolia), wiek ok. 540 lat
Rozporządzenie Nr 9/98 Wojewody Leszczyńskiego z dnia 8 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Lesz. Nr 40 poz. 254)
44. Wodniki - Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior), wiek ok. 230 lat
Rozporządzenie Nr 9/98 Wojewody Leszczyńskiego z dnia 8 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Lesz. Nr 40 poz. 254)
45. Wodniki - Dąb szypułkowy (Quercus robur),wiek ok. 380 lat
Rozporządzenie Nr 9/98 Wojewody Leszczyńskiego z dnia 8 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Lesz. Nr 40 poz. 254)

Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iod@powiatgora.pl