Wykaz druków do pobrania - geodezja:

Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadanym gospodarstwie rolnym

- plik doc.

- plik pdf.
Wniosek o wykreślenie ostrzeżenia o scaleniu

- plik doc.

- plik pdf.
Wniosek o zmianę gleboznawczej klasyfikacji gruntów

- plik doc.

- plik pdf.
Wniosek o wydanie: wypisu/wypisu i wyrysu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków

- plik xlsx.

- plik pdf.
Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

- plik xlsx.

- plik pdf.

- plik pdf.
Zgłoszenie prac geodezyjnych

- plik pdf.

- plik xlsx
Arkusz danych ewidencyjnych budynku
Zawiadomienie o przekazanie wyników zgłoszonych prac geodezyjnych

- plik doc.

- plik pdf.


Wniosek o przedłożenie projektu na naradzie koordynacyjnej
Wnioski o zmianę danych ewidencyjnych

- plik pdf.

 

 

Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iodo@amt24.biz