Do podstawowych zadań Wydziału należy prowadzenie następujących spraw:

Do podstawowych zadań Wydziału należy prowadzenie następujących spraw:

 1. Przygotowywanie projektów uchwał w sprawach gospodarki finansowej i budżetowej powiatu.
 2. Nadzorowanie prawidłowości opracowywania i zatwierdzenia planów finansowych jednostek powiatowych.
 3. Weryfikacja należności budżetowych.
 4. Sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu.
 5. Prowadzenie rachunkowości powiatu oraz gospodarki finansowej powiatu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami.
 6. Prowadzenie sprawozdawczości i ocena realizacji wykorzystania przydzielonych środków.
 7. Planowanie i realizacja wydatków osobowych Starostwa oraz prowadzenie dokumentacji płacowej.
 8. Prowadzenie obsługi kasowej Starostwa.
 9. Nadzór i kontrola gospodarki finansowej w powiatowych jednostkach organizacyjnych.
 10. Współdziałanie z bankami i organizacjami skarbowymi.
 11. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości.
 12. Przygotowanie zasad prowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji.
 13. Realizacja kontroli zarządczej.
 14. Prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku.
 15. Sprawy związane z realizacją budżetu powiatu.

 

Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iodo@amt24.biz