Żabin - Kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła


Jedna z najstarszych świątyń znajdujących się w naszym regionie - pochodzi z 1326 roku. Wybudowany w stylu wczesnogotyckim kościół jest obiektem jednonawowym, wymurowanym z cegły z masywnymi przyporami oraz z prezbiterium. Wewnątrz możemy dostrzec sklepienie krzyżowo-żebrowe. Budynek w roku 1960 został odremontowany. Pod ścianą świątyni znajduje się pomnik nagrobny rodziny Hofmann - ostatnich właścicieli majątku we wsi Żabin.

Około 15 metrów od kościoła znajduje się drewniana dzwonnica z XVIII wieku o konstrukcji słupowej, zwieńczona namiotowym hełmem.


 

Wroniniec - Ruiny kościoła ewangelickiego

Kościół powstał w latach 1601-1603, zniszczony w 1939 roku. Jest budynkiem jednonawowym z wieżą od strony zachodniej oraz z trójbocznie zakończonym prezbiterium. Przy świątyni znajdują się tablice nagrobne należące do rodziny von Hocke.

Pałac

Budynek wzniesiony na początku XVIII wieku uległ przebudowie w XIX wieku. Założony na czworoboku, murowany, dwukondygnacyjny pałac pokryty jest dachem łamanym. We wnętrzu zachowała się sala nakryta stropem fasetowym, ozdobionym dekoracją siukową.


 

Siciny - Kościół pw. świętego Marcina oraz pałac opata

Kościół pw. świętego Marcina

Pierwsza wznianka o owym kościele ukazała się w roku 1289. Początkowo świątynia była konstrukcją drewnianą, jednak w XV wieku zastąpiono ją budowlą kamienną, której wizerunek widnieje na sufitowym fresku hali wieżowej współczesnego kościoła powstałego w latach 1736-1740. W 1774 ostatecznie ukończono prace nad 62-metrową wieżą kościelną. Świątynia wzniesiona jest na planie krzyża, posiada prezbiterium zakończone półkolistą apsydą. Stronę południową wieńczy wieża. Stosunkowo skromna bryła kontrastuje z bogactwem i przepychem wnętrza. Znajdują się w nim m.in. cztery rzeźby przedstawiające świętych Piotra i  Pawła,  Marcina i  Augustyna. Ołtarz główny został wykonany przez niemieckiego rzeźbiarza Frantza Josepha Mangoldta.

Pałac

Pałac, a właściwie klasztor, został wybudowany w 1740 roku przez cystersów. Powstał według projektu Karla Frantza. Budynek jest świadectwem niegdysiejszej świetlności wsi. Murowany, założony na planie prostokąta obiekt. W sali na piętrze zachowały się freski warsztatu Bentuma przedstawiające scenę ufundowania przez Henryka II kościoła i  pałacu. Do II wojny użytkował go właściciel ziemski, który gospodarzył na poklasztornych dobrach. Budynek  po dziś dzień zachowany jest w dobrym stanie. Najprawdopodobniej stało się tak, gdyż obiekt przeznaczono na cele oświatowe i publiczne. Swoją siedzibę miała tu m.in. gromadzka rada narodowa, urząd stanu cywilnego, bank, ośrodek zdrowia, milicja, a także szkoła i biblioteka, które funkcjonują tam po dzień dzisiejszy.


 

Naratów Pałac

Dwór barokowy, powstał ok. 1735 roku. W roku 1900 został przebudowany i uzupełniony w wieżę, odrestaurowany w 1965 roku.
Murowany, założony na planie prostokąta, jednopiętrowy budynek, nakryty łamanym dachem. Elewacje frontową akcentuje usytuowany na osi portal oznaczony datą 1735.


 

Niechlów - Krzyż pokutny

Jeden z dwóch znajdujących się na terenie powiatu. Pochodzi z przełomu XIV – XVI wieku. Z przodu widać mocno zatartą postać Chrystusa. Tylna ściana krzyża cała jest pokryta nieczytelnym już tekstem. Zachowane fragmenty pokazują staranne liternictwo. Krzyż usytuowany jest na łące obok miejscowości Niechlów, około 30 metrów od drogi Niechlów-Szlichtyngowa.


 

Karów - Pałac

Klasycystyczny pałac wybudowany w drugiej połowie XIX wieku na miejscu poprzedniego. Piętrowa budowla zbudowana na planie prostokąta, nakryta płaskim dachem.  Autor projektu nieznany.

 

Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iod@powiatgora.pl