Starostwo Powiatowe w Górze informuje, że od 1 lutego 2021 r. obowiązuje nowa uchwała w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu górowskiego na okres od dnia 1 lutego 2021 r. do dnia 31 stycznia 2023 r.

W związku z obowiązkiem ustawowym Rada Powiatu po zasięgnięciu opinii Burmistrza Góry, Burmistrza Wąsosza, Wójta Niechlowa, Wójta Jemielna i Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu określiła rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu. Rozkład godzin zgodnie z zapisami ustawy powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewniać dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy.

Na terenie Powiatu Górowskiego dyżury aptek w porze nocnej pełnione są w godzinach od 22.00 do 8.00 w Górze oraz w Wąsoszu.

Ze względu na to, że Górze funkcjonują dwie apteki Eliksir na ul. Targowej 1 oraz na Osiedlu K. Wielkiego 15 A należące do tego samego właściciela, dyżur nocny przypadający na obie apteki pełniła będzie zawsze apteka na ul. Targowej 1.

 

Harmonogram dyżurów dostępny jest w aptekach oraz na stronie powiatu pod linkiem:

Uchwała nr XXIII/177/2020 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu górowskiego na okres od dnia 1 lutego 2021 r. do dnia 31 stycznia 2023 r.

Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iod@powiatgora.pl