Do zadań archiwisty należy w szczególności: 


1. Przejmowanie dokumentacji z poszczególnych komórek organizacyjnych.
2. Przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji, prowadzenie jej ewidencji
oraz przeprowadzanie skontrum dokumentacji.
3. Porządkowanie przechowywanej dokumentacji przejętej w latach wcześniejszych w stanie
nieuporządkowanym.
4. Udostępnianie przechowywanej dokumentacji.
5. Inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz udział w jej komisyjnym
brakowaniu.
6. Przygotowanie materiałów archiwalnych do przekazania i udział w ich przekazaniu do
właściwego archiwum państwowego.
7. Sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności archiwum zakładowego i stanu
dokumentacji w archiwum zakładowym.

Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iodo@amt24.biz