Do podstawowych zadań Inspektora Ochrony Danych należy realizacja zadań z zakresu ochrony danych osobowych w Starostwie oraz w jednostkach organizacyjnych powiatu, a w szczególności:

  1. Informowanie Starosty, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych oraz pracowników o obowiązkach wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych.
  2. Monitorowanie sposobu realizacji przepisów o ochronie danych osobowych oraz polityk administratorów w dziedzinie danych osobowych.
  3. Dokonywanie oceny i szacowania ryzyka celem zastosowania skutecznych metod organizacyjnych i technicznych dla właściwej ochrony danych osobowych u administratorów danych osobowych, a w przypadku konieczności przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych, udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków ochrony danych oraz monitorowanie ich wykonania.
  4. Prowadzenie okresowych przeglądów stanu zabezpieczenia danych osobowych, audytów i  przedstawianie ich wyników administratorom danych osobowych.
  5. Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego oraz osób których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych oraz z wykonywaniem praw im przysługujących.
  6. Prowadzenie wewnętrznych rejestrów czynności przetwarzania danych osobowych.

 

Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iod@powiatgora.pl