Gminy
Góra, Wąsosz, Niechlów, Jemielno

26 lutego 2021 r. Starosta Górowski Anna Kolibek uczestniczyła w spotkaniu zorganizowanym  w formie wideokonferencji dotyczącym podsumowania działalności jednostek organizacyjnych Powiatowej Straży Pożarnej województwa dolnośląskiego.

Podczas konferencji omówiono plany oraz kierunki działania na rok bieżący.

W spotkaniu uczestniczyli m.in.:

  • Komendant Główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak,
  • Z-ca Komendanta Głównego nadbryg. Adam Konieczny,
  • Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Marek Kamiński wraz ze swoimi zastępcami,
  • Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski oraz Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski,
  • Komendanci powiatowi PSP
  • Starostowie z poszczególnych powiatów
  • Prezesi ZOP ZOSP RP

Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iodo@amt24.biz