Gminy
Góra, Wąsosz, Niechlów, Jemielno

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie wypłaca zasiłku chorobowego z urzędu. Potrzebny jest wniosek o jego wypłatę. Dotyczy to wszystkich tych osób, którym to ZUS a nie pracodawca wypłaca chorobowe.

Nie muszą tego robić osoby, które pracują w firmach zatrudniających więcej niż 20 pracowników.

- W ich przypadku sprawa jest bardzo prosta gdyż to pracodawca a nie ZUS wypłaca „chorobowe” swoim pracownikom – mówi Iwona Kowalska-Matis rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Inaczej jest w przypadku pracujących na własny rachunek lub zatrudnionych w małych firmach – bez wniosku nie ma wypłaty – przestrzega.

Wystawione przez lekarza elektroniczne zwolnienie lekarskie automatycznie trafia do ZUS, na profil PUE ZUS pracodawcy i ubezpieczonego. Aby otrzymać zasiłek chorobowy, trzeba złożyć wniosek o jego wypłatę.

-Wcale nie rzadkie są sytuacje, gdy chory czeka na pieniądze, które nie wpływają na konto. Dzwoni z pretensjami do nas a tymczasem my bez wniosku nie możemy uruchomić wypłaty – wyjaśnia Kowalska-Matis.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, osoby z nimi współpracujące, duchowni, a także osoby po ustaniu zatrudnienia wniosek o chorobowe składają bezpośrednio do ZUS.

W przypadku pracowników „małych firm” wniosek z załącznikami w ciągu siedmiu dni składa do ZUS pracodawca lub zleceniodawca. 

- Wniosek bez wymaganego załącznika, które potwierdza, że pracownik ma prawo do chorobowego  jest niepełny i wypłaty nie ma – mówi Iwona Kowalska-Matis. - W przypadku pracownika jest to  druk Z-3, a w przypadku ubezpieczonych innych niż pracownik, np. zleceniobiorców – druk Z-3a - dodaje.

Według rzeczniczki, wniosek o zasiłek chorobowy można złożyć osobiście w placówce ZUS, wysłać go pocztą lub przesłać elektronicznie przez PUE ZUS.

 - Gdy ktoś nie dostał zasiłku, na który czeka to zachęcam do sprawdzenia czy pracodawca wysłał do nas kompletny wniosek o jego wypłatę, czyli razem z załącznikiem, którego dosyć często brakuje. My czekamy na uzupełnienie a chory na pieniądze – mówi. 

Rzeczniczka przypomina, że jeśli ktoś dostaje e-ZLA już po ustaniu zatrudnienia to konieczny jest wniosek ZAS-53  i oświadczenie Z-10, które są dostępne w wersji „do wypełnienia i wydrukowania” na stronie www.zus.pl albo – jeśli ktoś ma profil na PUE ZUS – może je wypełnić i przesłać do ZUS elektronicznie.

Wniosek należy złożyć jak najszybciej. Roszczenie o zasiłek chorobowy przedawnia się po sześciu miesiącach od ostatniego dnia okresu, za który zasiłek przysługuje.

Więcej: https://www.zus.pl/elektroniczne-zwolnienia-lekarskie-e-zla-/e-zla-informacje-dla-ubezpieczonych/otrzymales-e-zla-jakie-dokumenty-powinienes-zlozyc-aby-otrzymac-zasilek-chorobowy

 Iwona Kowalska-Matis

Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS

Województwa Dolnośląskiego

Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iodo@amt24.biz