Gminy
Góra, Wąsosz, Niechlów, Jemielno

Polska plasuje się na jednym z ostatnich miejsc w Unii Europejskiej pod względem dostępności do diagnostyki i leczenia onkologicznego. Umieralność z powodu chorób nowotworowych jest wyższa niż w większości krajów europejskich. Dlatego tak ważne jest wdrożenie długofalowych rozwiązań polegających na zapobieganiu i wczesnym wykrywaniu tych chorób. Głównym celem Programu „Planuję długie życie” jest dążenie do przybliżenia się do wskaźników europejskich w zakresie 5-letnich przeżyć chorych na nowotwory mające największy udział w strukturze zgonów na nowotwory w Polsce.

Działania w ramach kampanii „Planuję długie życie” poświęcone są szeroko rozumianej edukacji na temat czynników ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe oraz czynników obniżających ryzyko zachorowania, uwzględniającej m.in. zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem, mającej na celu:

  • działania na rzecz ograniczenia palenia tytoniu i zwrócenie uwagi na problem nowotworów uwarunkowanych paleniem tytoniu;
  • promocję i realizację działań dla zmniejszenia zagrożenia nowotworami wynikającymi z konsumpcji alkoholu;
  • zwrócenie uwagi na prawidłowy sposób żywienia, aktywność fizyczną i konieczność utrzymania prawidłowej masy ciała jako podstawowych czynników obniżających ryzyko zachorowania;
  • działania ograniczające ekspozycję na czynniki rakotwórcze w środowisku naturalnym, miejscu zamieszkania i pracy oraz zwrócenie uwagi na dbałość o środowisko naturalne i przeciwdziałanie zanieczyszczeniom;
  • działania edukacyjne dotyczące czynników ryzyka i wczesnych objawów nowotworów złośliwych skóry, w szczególności czerniaka złośliwego;
  • edukację dotyczącą zapobiegania nowotworom o pochodzeniu infekcyjnym;
  • promocję karmienia piersią, m.in. jako czynnik zmniejszający ryzyko zachorowania na raka piersi.

Więcej na ten temat tutaj: https://planujedlugiezycie.pl/

Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iodo@amt24.biz