Gminy
Góra, Wąsosz, Niechlów, Jemielno

W Liceum Ogólnokształcącym w Górze oraz w Zespole Szkół w Górze realizowany jest program Szkolny Klub Sportowy 2023.

Z przyjemnością informujemy, iż Minister Sportu i Turystyki rozstrzygnął konkurs na realizację programu Szkolny Klub Sportowy w 2023 roku. Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Górze i Zespół Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze aplikowało dokumenty do programu i otrzymało pozytywną informacje o przyjęciu grup do programu. Dolnośląska Federacja Sportu, po raz kolejny, została Koordynatorem Wojewódzkim programu SZKOLNY KLUB SPORTOWY. 

Założenia programu:

Program „Szkolny Klub Sportowy” jest skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Ma on na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. To program stworzony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Aktywność fizyczna, która jest kultywowana w dzieciństwie i młodości jest niezbędna dla prawidłowego rozwoju fizycznego, motorycznego, psychicznego i społecznego człowieka oraz dla zapobiegania zaburzeniom rozwoju i zdrowia, zwłaszcza otyłości i zaburzeniom układu ruchu.

Celem programu jest również promocja zdrowego i aktywnego stylu życia, stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnych i mniej sprawnych fizycznie, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt, stworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych, optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej, promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży. Proponowane pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży powinny być prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach.  Program polega na zorganizowaniu i prowadzeniu w okresie od 16 stycznia do 15 grudnia 2023 r. systematycznych zajęć sportowych w wymiarze 2 razy w tygodniu dla każdej grupy, w 60-cio minutowych jednostkach ćwiczebnych, w grupach minimum 15-osobowych. Jedna grupa ćwiczebna musi się składać wyłącznie z uczniów jednej szkoły, a zajęcia muszą być realizowane przez nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego z danej szkoły.

Systematyczne pozalekcyjne zajęcia sportowe dla młodzieży naszych szkół prowadzone są w różnorodnych i atrakcyjnych formach. Są to treningi z siatkówki, koszykówki, piłki nożnej i siatkówki plażowej. Oprócz podejmowania dodatkowej aktywności sportowej i rekreacyjnej, zajęcia będą przygotowywać młodzież liceum do zawodów w ramach Licealiady.

Program w liceum realizowany jest w trzech grupach. Zajęcia prowadzą: Małgorzata Dudzińska, Mariusz Dziewic i Wojciech Janicki.

W Zespole Szkół im gen. S. Kaliskiego w Górze w programie uczestniczą nauczyciele wychowania fizycznego: Anna Wiejak, Agnieszka Nawrocka i Andrzej Jasiak. Stworzone są trzy piętnastoosobowe grupy uczniów Zespołu Szkół. Zajęcia odbywają się w poniedziałki, wtorki, środy i czwartki. Młodzież ma do wyboru różne aktywności fizyczne i dyscypliny sportowe: piłka siatkowa halowa, piłka siatkowa plażowa, zajęcia ogólnorozwojowe na siłowni, tenis stołowy, zajęcia ogólnorozwojowe na sali fitness (aerobik, joga, stretching), badminton.

Wybór jest duży i każdy może znaleźć coś dla siebie.  

 

Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iodo@amt24.biz