Gminy
Góra, Wąsosz, Niechlów, Jemielno

Starosta Górowski Urszula Szmydyńska oraz Wicestarosta Górowski Andrzej Rogala podpisali dziś umowy w sprawie przebudowy dróg powiatowych. Zadania współfinansowane są z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

 

Pierwsza z nich dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 1084D – I etap na odcinku Kłoda Górowska – Zawieścice. Wartość zadania to 2 753 283,29 złotych. Wykonawcą jest wyłonione w przetargu Przedsiębiorstwo Drogowe Drogbud Gostyń Sp. z o.o. Termin zakończenia prac to 15 listopada 2023 roku.

Druga inwestycja to przebudowa drogi powiatowej nr 1100D – I etap w miejscowości Jemielno. Wartość zadania – 1 818 050,44 złotych. Wykonawcą robót jest wyłonione w przetargu Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Ćwik” T. Ćwik, J. Ćwik, K. Ćwik-Popadiuk s.c. z Wińska. Termin zakończenia prac to 15 listopada 2023 roku.

Podpisano także umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru na oba ww. zadania, którym jest firma Usługi Projektowe „Furmaniak” z Leszna.

Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iodo@amt24.biz