Gminy
Góra, Wąsosz, Niechlów, Jemielno

Dziś o godz. 14:00 odbyła się XLVII sesja Rady Powiatu Górowskiego.

 

Radni przyjęli jednogłośnie dwie uchwały: w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2023 rok oraz w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Góra. Wsparcie to w wysokości 135 tysięcy złotych i w formie dotacji celowej z PFRON, przeznaczone jest na dofinansowanie zakupu nowego pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych (9-osobowe auto, dostosowane do osób na wózkach inwalidzkich z najazdem) dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Górze.

Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iodo@amt24.biz