Gminy
Góra, Wąsosz, Niechlów, Jemielno

Odbędzie się się dnia 26 września 2023 r. o godz. 14:30 w sali narad nr 1 Starostwa Powiatowego w Górze przy ul. Mickiewicza 1.

W porządku obrad proponuję:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2023-2038.

4. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2023 rok.

5. Zakończenie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU GÓROWSKIEGO

Ryszard Wawer

Materiały na sesję

Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iodo@amt24.biz