Gminy
Góra, Wąsosz, Niechlów, Jemielno

26 września 2023 roku odbyła się XLVIII sesja Rady Powiatu Górowskiego. Radni podjęli dwie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2023-2038 oraz  sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2023 rok.

 

Zwiększono planowane dochody budżetu łącznie o kwotę 6.422.116,00 zł, tytułem:

a) przewidywanych wyższych dochodów własnych łącznie 5.385 zł w Starostwie Powiatowym w Górze (2.622 zł) i Zespole Szkół w Górze (2.763 zł);

b) pozyskania środków w ramach Programu Rządowego Polski Ład łącznie 2.977.240 zł na:

- modernizację drogi w Goli Górowskiej (1.960.000 zł);

- przebudowę budynku przy ul. Podwale (345.940 zł);

- odnowienie budynków warsztatów CKPiU (328.300 zł);

- wymianę schodów w budynku SOSW w Wąsoszu (343.000 zł);

c) zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 39.491 zł na zwiększony odpis na ZFŚS w placówkach oświatowych;

d) otrzymania 3.400.000 zł tytułem uzupełnienia dochodów własnych.

Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iodo@amt24.biz