Gminy
Góra, Wąsosz, Niechlów, Jemielno

Jest to innowacyjny program edukacyjny, który wspiera szkoły we wdrażaniu nowych technologii i higieny cyfrowej w edukacji. Należymy do ogólnopolskiej sieci szkół, w której uczestniczy już ponad 1500 placówek.

SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO to wspólnota uczniów, rodziców i nauczycieli, dla których wartością jest kształtowanie równowagi między korzystaniem z nowych technologii i świadomym tworzeniem realnych więzi poza przestrzenią Internetu. Troszcząc się o ów balans, wpływamy pozytywnie na dobrostan psychiczny, fizyczny i społeczny całej społeczności szkolnej.

7 obszarów Szkoły Odpowiedzialnej Cyfrowo:

Dostęp do aktualnej i rzetelnej wiedzy o nowych technologiach i problemach wynikających z ich nadużywania.

Kreatywne i bezpieczne włączenie technologii informacyjno-komunikacyjnych w proces edukacji.

Podejmowanie działań w zakresie profilaktyki e-uzależnień oraz działań edukacyjnych zmierzających do redukcji szkód wynikających z korzystania z zasobów sieci.

Wspólne wypracowanie i wdrażanie zasad używania zasobów sieci na terenie szkoły.

Tworzenie kultury świadomego bycia poza siecią.

Nauka kompetencji przyszłości.

Realizacja projektów odpowiedzialnych społecznie.

Korzyści z dołączenia do ogólnopolskiej sieci Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo:

– dostęp do innowacyjnego programu Szkoły Odpowiedzialnej Cyfrowo i bieżące wsparcie

w jego realizacji;

– bezpłatny udział w profesjonalnych badaniach naukowych – bezpłatny dostęp do realizowanych diagnoz szkolnych oraz szeregu materiałów edukacyjnych z zakresu e-uzależnień, higieny cyfrowej i ważności relacji osobistych;

– możliwość udziału w dedykowanych webinariach i konferencjach tematycznych realizowanych dla sieci Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo;

– wsparcie w zakresie zarządzania mediami cyfrowymi w społeczności szkolnej;

– możliwość wzięcia udziału w kampaniach społecznych realizowanych przez fundację

– dostęp do ogólnopolskiej społeczności Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo umożliwiający wzajemną wymianę doświadczeń;

– certyfikat dla szkoły oraz zaświadczenie dla szkolnego koordynatora projektu.

Projekt “Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo” wpisuje się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa.

Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iodo@amt24.biz