Gminy
Góra, Wąsosz, Niechlów, Jemielno

13 maja 2024 roku dokonano odbioru robót modernizacyjnych trzech odcinków dróg powiatowych. Inwestycja realizowana była w ramach porozumienia zawartego 20 stycznia 2023 roku pomiędzy Powiatem Górowskim i Gminą Niechlów, na którą Gmina pozyskała środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Udział Powiatu Górowskiego zgodnie z porozumieniem wynosił 200 000 zł.

W ramach zadania Konsorcjum Firm Drogomel oraz Drogi i ulice Leszno wykonało ciągi piesze, nową nawierzchnię jezdni, zjazdy do posesji i utwardzenie poboczy na drogach powiatowych:

- nr 1091D, odcinek ok. 983 mb w m. Bartodzieje,

- nr 1094D, odcinek ok. 991 m w mb. Głobice,

- nr 1095D, odcinek ok. 916 mb w m. Żabin.

Wartość zadania: 3 623 362,29 zł

Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iodo@amt24.biz