Gminy
Góra, Wąsosz, Niechlów, Jemielno

Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas przekazał dla organów prowadzących przedszkola, oddziały przedszkolne w szkole podstawowej i inne formy wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wytyczne

Wytyczne zostały wydane na podstawie art 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567).

- Informacja Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Polityki Rodzinnej;

- Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego.

Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iodo@amt24.biz