Gminy
Góra, Wąsosz, Niechlów, Jemielno

Co roku w czerwcu Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Górze wchodzący w skład PCDNiPP-P w Górze podsumowuje wyniki orgaznizowanych konkursów, turniejów i przeglądów o zasięgu powiatowym, międzypowiatowym lub ogólnopolskim. Tym razem pandemia uniemożliwiła spotkanie na uroczystej gali.

Łącznie w etapie szkolnym we wszystkich  konkursach wzięło udział 1537  uczniów i 6 nauczycieli. W finałach na szczeblu powiatowym wzięło udział 589 uczniów. Indywidulanie tytuł laureata lub wyróżnienie  uzyskało – 92 uczniów i 4 nauczycieli. W roku szkolnym 2019/2020 przeprowadzono 17 konkursów. W zmaganiach konkursowych, które zakończyły się finałem powiatowym przyznano nagrody rzeczowe i dyplomy. W pozostałych zakończonych na etapie szkolnym uczniowie otrzymali dyplomy za uzyskanie tytułu laureata lub finalisty.

Przed wybuchem pandemii udało się przeprowadzić 9 etapów powiatowych konkursu zDolny Ślązak organizowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, którego realizatorem jest Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu. Jesienią 2019 r. odbył się także XVII Powiatowy Turniej „Dzień Matematyki i Sportu” szkół podstawowych, w którym wystąpiło 12 sześcioosobowych drużyn ze wszystkich szkół powiatu górowskiego, 3 zwycięskie drużyny otrzymały puchary. Warto podkreślić, że 9 z konkursów organizowanych przez PCDN i PP-P w Górze znajduje się na liście zawodów wiedzy oraz artystycznych publikowanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, w których osiągnięcia uczniów mogą być wpisywane na świadectwach szkolnych.

Z powodu epidemii, nie udało się przeprowadzić 10 z zaplanowanych konkursów, a 1 przeniesiono na termin jesienny, w którym prawdopodobnie zostanie rozstrzygnięty. Między innymi nie odbył się XVII Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej przedszkolaków i szkół podstawowych klas 1-3, który zawsze cieszy się olbrzymim zainteresowaniem. Odwołane zostały także etapy powiatowe XXV-ego Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego „Pegazik” orgaznizowanego przez Kłodzkie Centrum Kultury oraz 65. Konkursu Recytatorskiego dla uczniów klas 7-8 szkół podstawowych organizowanego przez Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy.

We wszystkich  konkursach sponsorzy ufundowali 71 nagród indywidualnych i 3  zespołowe.

Z powodu epidemii nagrody zostały przekazane bezpośrednio do szkół na ręce dyrektorów. To dyrektorzy przekażą w wybranej przez siebie formie nagrody uczniom i nauczycielom.

Serdeczne podziękowania należą się fundatorom nagród, a są nimi:

  1. Pani Anna Kolibek - Starosta Górowski,
  2. Pani Irena Krzyszkiewicz - Burmistrz  Góry,
  3. Pani Anita Sierpowska - Wójt Gminy Jemielno,
  4. Pan Paweł Niedźwiedź - Burmistrz Wąsosza,
  5. Pan Michał Frąckowiak – Zastępca Wójta Gminy Niechlów,
  6. Pan dr Andrzej Drogoń Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu w konkursie „Armia Krajowa siłą zbrojną Polskiego Państwa Podziemnego”.
  7. Pani Sylwia Krzyżanowska główny specjalista Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN we Wrocławiu.

Sponsorami byli również dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, wspierający placówkę oświatową w organizacji konkursów poprzez delegowanie nauczycieli do pracy w komisjach, użyczanie sal lekcyjnych czy organizację poczęstunku.

- Dziękuję serdecznie konsultantom i doradcom metodycznym, którzy są inicjatorami i koordynatorami organizowanych konkursów, poświęcając przy tym wiele czasu i energii oraz okazując wielkie zaangażowanie i profesjonalizm.

Laureatom gratuluję licznych sukcesów, które osiągnęli dzięki swojej wytrwałości i pracy, z pomocą i poświęceniem nauczycieli. Natomiast nauczycielom dziękuję za trud i pracę włożoną w przygotowanie uczniów do konkursów.

Za wszystkie gesty życzliwości i pomocy Bernard Bazylewicz dyrektor PCDN i PP-P dziękuje.

Listy finalistów, laureatów, wyróżnionych i nagrodzonych uczniów i nauczycieli.

Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iodo@amt24.biz