Gminy
Góra, Wąsosz, Niechlów, Jemielno

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w partnerstwie z Wojewodą Dolnośląskim we współpracy ze Starostą Górowskim realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020

Wojewoda Dolnośląski podzielił środki znajdujące się w dyspozycji Województwa Dolnośląskiego na poszczególne powiaty. Powiat Górowski otrzymał 140 005 zł na zakup 42 laptopów i środków ochrony indywidualnej w postaci maseczek, rękawiczek i płynów do dezynfekcji rąk. Wsparcie przeznaczone jest dla dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej. Realizatorem zadania jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Górze.

 W załączeniu plakat

Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iodo@amt24.biz