Gminy
Góra, Wąsosz, Niechlów, Jemielno

Zakończenie programu oddziaływań korekcyjno edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie edycja 2020.

,,Komu nie udało się zwyciężyć sercem lub rozumem usiłuje zwyciężyć przemocą. Każdy przejaw przemocy dowodzi moralnej niższości…”

,,Przemoc nie jest oznaka siły lecz słabości”

                                                                                            Ks. Jerzy Popiełuszko

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Górze w dniu 12 grudnia 2020 r. zakończyło tegoroczną edycję programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

W tegorocznej edycji programu udział wzięło 9 mężczyzn pochodzących z terenu Powiatu Górowskiego skierowanych przez Zespoły Interdyscyplinarne oraz zgłaszających się dobrowolnie w związku z wyrokami Sądu.

Program składał się z 10 spotkań grupowych oraz spotkań indywidualnych organizowanych w terminie od 26.09.2020 do 12.12.2020r.

Celem programu jest powstrzymanie sprawców przemocy przed jej stosowaniem, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez kształtowanie postaw szacunku wobec innych, wobec osób bliskich, poszanowania ich godności, intymności oraz poczucia odpowiedzialności moralnej i prawnej przez sprawców stosujących przemoc.

Jednocześnie informujemy, iż w nadchodzącym roku 2021 PCPR w Górze będzie realizowało kolejną edycję przedmiotowego programu. Osoby zainteresowane udziałem w programie edycja 2021 prosimy o kontakt:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Armii Polskiej 8, 56-200 Góra, pokój nr 6

Tel.  65 65 00 991

Program realizowany był z zachowaniem obostrzeń sanitarnych w związku z występowaniem epidemii koronawirusa COVID19.

Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iodo@amt24.biz