Gminy
Góra, Wąsosz, Niechlów, Jemielno

Nabór wniosków na dofinansowanie ze środków PFRON do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Górze informuje, że rozpoczęło nabór wniosków na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej dla osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

  1. Dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.
  2. Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych,
    w komunikowaniu się oraz technicznych.
  3. Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych.

Szczegółowe informacje oraz druki dostępne są na stronie internetowej www.pcprgora.samorzady.pl Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Górze. Ponadto szczegółowych informacji udzielają pracownicy PCPR odpowiedzialni za realizację tych zadań, pokój nr 6, 8, 9 oraz sekretariat tel. 656 500 999. Wnioski można składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Górze, ul. Armii Polskiej 8, 56-200 Góra, osobiście, pocztą wraz z wymaganymi załącznikami lub za pośrednictwem Internetu w systemie SOW.

Rozpatrywanie wniosków nastąpi w momencie otrzymania środków finansowych z PFRON. Wnioski będą realizowane według kolejności wpływu, uwzględniając rodzaj i stopień niepełnosprawności, a w przypadku likwidacji barier uwzględniane będzie funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej w środowisku, stopień samodzielności oraz wypełnianie ról społecznych,  aż do momentu wyczerpania środków przeznaczonych na poszczególne zadania zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Powiatu Górowskiego.

Realizacja poszczególnych zadań uzależniona będzie od wysokości środków przyznanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Górowskiego na 2021 rok. Ponadto informujemy, iż do dnia 17.01.2021r., zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministra z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku  z wystąpieniem stanu epidemii wstrzymana została działalność związana z organizacją turnusu rehabilitacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dalsze informacje w tym zakresie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Górze będzie przekazywało na bieżąco.

Aktualne druki wniosków zamieszczone są na stronie internetowej

http://www.pcprgora.samorzady.pl (w zakładce druki do pobrania) lub udostępnione są w siedzibie PCPR w Górze.

Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iodo@amt24.biz