Konsultacje z doradcą zawodowym w PCDNiPP-P w Górze - zadbaj o wybór Twojej ścieżki kariery

Wszystkich uczniów oraz rodziców zapraszamy do telefonicznych konsultacji z doradcą zawodowym pod numerem: 65-543-47-87

Głównym celem konsultacji  jest udzielanie pomocy w zakresie określania zdolności i zainteresowań ucznia, wyboru kierunku kształcenia z uwzględnieniem jego predyspozycji psychofizycznych.

Pomoc zdalną wprowadzamy w trosce o przyszłość uczniów, którzy nie mogą korzystać z naszej oferty  ze względu  na ograniczenia związane z epidemią koronawirusa.

Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iod@powiatgora.pl