Starosta Górowski informuje w imieniu Zarządu Powiatu Górowskiego, że w dniu 28 czerwca 2019 r. został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Górze na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Górowskiego przeznaczonej do dalszego najmu w trybie bezprzetargowym

1. Położenie nieruchomości: Góra, ul. Armii Polskiej 8,

2. Opis nieruchomości:
Lokal użytkowy stanowiący własnosć Powiatu Górowskiego zlokalizowany w budynku przy ul. Armii Polskiej 8 na działce nr 1072/1, o pow. 0,3497 ha.

- pomieszczenie nr 116, 117, 118, 121 o łącznej powierzchni 63,76 m2 - miesięczny czynsz 746 zł netto,

3. Tryb- bezprzetargowy - oddanie w najm na okres 3 lat,

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: prowadzenie działalności w zakresie ochrony zdrowia,

5. Wysokość opłat i terminy ich wnoszenia: Wysokość opłat zostanie doprecyzowana w umowie najmu, a termin wnoszenia do 10 dnia każdego miesiąca z góry za dany miesiąc,

6. Wykaz nieruchomości wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Górze na okres 21 dni, tj. od dnia 29.06.2019 r. do dnia 18.07.2019 r.,

Po upływie tego terminu będzie zawierana umowa najmu na w/w pomieszczenie.Ogłoszenie w załączeniu

Plik do pobrania: wykaz_armii_polskiej_8.pdf

Archiwalne ogłoszenia

Pozostałe ogłoszenia znajdują się na archiwalnej wersji strony

Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iod@powiatgora.pl