Gminy
Góra, Wąsosz, Niechlów, Jemielno

20 lutego 2023 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 6527/VI/23 w sprawie przyjęcia projektu Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 celem przedłożenia do konsultacji społecznych. Celem Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 jest przedstawienie informacji na temat możliwości uzyskania dofinansowania. Dokument uszczegóławia zapisy programu i przedstawia podział jego priorytetów na działania i typy projektów. W związku z powyższym zapraszamy do udziału w konsultacjach projektu Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 (SZOP FEDS 2021-2027). Uwagi do dokumentu należy zgłaszać do dnia 2 marca 2023 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. na załączonym formularzu zgłaszania uwag.

Zgłaszając uwagi do dokumentu prosimy odnosić się do konkretnych zapisów (część dokumentu, numer strony). Uwagi w formie komentarzy bez propozycji zmian zapisów oraz uzasadnienia nie będą rozpatrywane. Wszelkie propozycje zgłaszane przez Państwa w trakcie konsultacji nie mogą być sprzeczne albo wykraczać poza zapisy programu. Ostateczna wersja programu dostępna jest na stronie: https://rpo.dolnyslask.pl/o-projekcie/rpo-wd-2021-2027/dokumenty-programowe/.

W tym okresie programowania SZOP FEDS 2021-2027 jest dokumentem elektronicznym, w związku z czym większość pól wskazanych w dokumencie zawiera gotowe pozycje do wyboru z list rozwijalnych i bazuje na słownikach opracowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, dlatego nie wszystkie Państwa propozycje będą mogły być uwzględnione. Nie ma możliwości dodawania zapisów precyzujących zasady dotyczące danych typów projektów.

W związku z tym prosimy o zgłaszanie uwag do pola Opis działania, w którym ujęte są zapisy kluczowe dla określenia zakresu wsparcia. Z uwagi na to, że w dokumencie obowiązuje limit znaków, prosimy aby Państwa propozycje były zwięzłe. Część zasad ujętych w programie, takich jak zgodność z określonymi politykami albo preferencje, nie zostało przełożonych do SZOP FEDS 2021-2027, ale będą one rozwinięte w kryteriach wyboru projektów.

Biorąc udział w konsultacjach akceptują Państwo niniejsze zasady.

Poniżej link do informacji o konsultacjach projektu SZOP FEDS 2021-2027:

https://rpo.dolnyslask.pl/konsultacje-projektu-szczegolowego-opisu-priorytetow-programu-fundusze-europejskie-dla-dolnego-slaska-2021-2027/

Indykatywna tabela finansowa

Projekt SZOP FEDS

Uchwała

Formularz zgłoszenia

Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iodo@amt24.biz