Gminy
Góra, Wąsosz, Niechlów, Jemielno

W dniach 25-27 sierpnia delegacja władz Gminy Góra i Powiatu Górowskiego złożyła wizytę w partnerskim Mieście Herzberg am Harz. W delegacji uczestniczyli Irena Krzyszkiewicz Burmistrz Góry, Urszula Szmydyńska Starosta Górowski, Arkadiusz Szuper Przewodniczący Rady Miejskiej Góry, Ryszard Wawer Przewodniczący Rady Powiatu Górowskiego, Tadeusz Otto Sekretarz Miasta i Gminy Góra, Izabela Baranowska Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze oraz tłumacz Małgorzata Cisek.

Więcej zdjęć tutaj: https://gora.com.pl/aktualnosci/30-lat-partnerstwa-gora-herzberg-am-harz.html 

Wizyta związana była z uroczystościami 30-lecia partnerstwa pomiędzy Gminą Góra a Miastem Herzberg am Harz, ale też była okazją do pierwszego po wyborach samorządowych w Niemczech spotkania Burmistrz Krzyszkiewicz z nowo wybranym Burmistrzem Miasta Herzberg am Harz Christopherem Wagnerem.

Uroczystości rocznicowe odbyły się na Zamku Welfów w Herzberg am Harz. Burmistrzowie Góry Irena Krzyszkiewicz i Herzbergu Chritopher Wagner w swoich wystąpieniach podsumowali dotychczasową współpracę i wyrazili wolę jej kontynuowania na dalsze lata. Podczas uroczystości zabrał również głos Starosta Powiatu (Okręgu) Getynga Marcel Riethig, który podkreślił znaczenie tego partnerstwa dla kontaktów polsko-niemieckich.

O znaczeniu esperatno dla partnerstwa miast mówił Peter Zilvar dotychczasowy Przewodniczący Niemieckiego Centrum Esperanto w Herzbergu, a następnie jego następczyni Michaela Stegmaier zaprezentowała slajdy z dotychczasowej wymiany młodzieży pomiędzy Górą i Herzberg am Harz na płaszczyźnie esperanto.

Ostatnim akcentem uroczystości był wpis pamiątkowy uczestników uroczystości w wystawionej w sali rycerskiej złotej księdze.

Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iodo@amt24.biz