Gminy
Góra, Wąsosz, Niechlów, Jemielno

W Starostwie Powiatowym w Górze odbyła się dziś narada z dyrektorami placówek oświatowych powiatu górowskiego. W dyskusji udział wzięli: Starosta Górowski Urszula Szmydyńska, Wicestarosta Górowski Andrzej Rogala, Bernard Bazylewicz – Dyrektor Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze, Justyna Dąbrowska – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wąsoszu, Ewa Gano – Dyrektor Zespołu Szkół w Górze, Krzysztof Mielczarek – Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Górze, Magdalena Mielczarek – Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Górze oraz Grażyna Bieganowska – Główna Księgowa Starostwa Powiatowego w Górze i Aneta Kłak – Inspektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Górze.

 

Uczestnicy spotkania rozmawiali o zmianach w oświacie, które będą wdrażane w czasie zbliżającego się roku szkolnego 2023/2024. Podsumowali proces rekrutacji dzieci i młodzieży do powiatowych placówek oświatowych oraz zrealizowane przez Powiat inwestycje w szkołach w Górze i Wąsoszu.

Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iodo@amt24.biz