Gminy
Góra, Wąsosz, Niechlów, Jemielno

Powiatowy Urząd Pracy w Górze w dniach 11.09.2023-15.09.2023 prowadzi nabór wniosków na dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
Masz pomysł na firmę? Potrzebujesz pieniędzy na jej uruchomienie?
Posiadamy w dyspozycji środki w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych w powiecie górowskim w latach 2023-2024”, Priorytet nr 7 „Fundusze Europejskie na rzecz rynku pracy i włączenia społecznego na Dolnym Śląsku”, Działanie 7.1 „Aktywizacja osób na rynku pracy” Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
Złóż wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.
Od dnia 11.09.2023 r. do dnia 15.09.2023 r. trwa nabór wniosków. Więcej informacji uzyskasz pod nr tel. 065 512 87 23. Wnioski należy składać pocztą tradycyjną lub w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Górze, ul. Poznańska 4, 56-200 Góra.

Plakat informacyjny.

Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iodo@amt24.biz